A.I.M.I. - Aanvullende belasting

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Eind december 2016 heeft het Portugeze parlement als onderdeel van de begroting voor 2017 een nieuw wetsontwerp aangenomen namelijk: DL 42/2016 van 28-12-2016.

Dit staat nu bekend als de A.I.M.I. wetgeving of wel in het Portugees “ Adicional Imposto Municipal Imobiliário” een aanvullende belasting op de I.M.I. (O.Z.B.).

In principe komt deze nieuwe belasting in de plaats van een eerdere belasting, de I.S. (Imposto de Selo) welke reeds werd geheven over onroerende zaken met een V.T. waarde van boven de € 1.000.000, 00. Deze belasting (voor de rijken) bedroeg 0,8%. In feite hebben wij geen enkele klant die daar onder viel.

Echter onder deze nieuwe wetgeving gaan nu veel meer mensen en firmas onder de nieuwe regeling vallen. In feite is het in mijn Nederlandse ogen een 1e aanzet tot de (her)invoering van een vermogensbelasting. Het belangrijkste verschil tussen de oude en nieuwe regeling is dat de belasting zich nu richt op de eigenaar en de totale waarde van zijn bezittingen i.p.v. op de waarde van een huis.

In plaats van € 1.000.000, 00 is de ondergrens nu bijgesteld naar € 600.000, 00. Bovendien gaat het niet meer over de V.T. waarde van 1 huis maar over de totale V.T. waardes van alle objecten bij elkaar opgeteld op naam van een belastingbetaler (contribuinte). Het gaat hier alleen om objecten bestemd voor bewoning! Heeft iemand een zakelijk object dan valt dat er niet onder.

Dus heeft iemand 3 objecten op eigen naam bestemd voor bewoning met een totale V.T. waarde van b.v. € 750.000 dan valt men onder deze nieuwe regelgeving.

Wie betaalt deze belasting:

 • Individuele belastingbetalers; indien de totale waarde ligt boven de € 600.000,00. In dit geval betaalt men een extra belasting van 0,7% wanneer de waarde ligt tussen de € 600.000,00 en € 1.000.000, 00. Is de waarde boven de € 1.000.000, 00 dan wordt de extra belasting 1%

 • Rechtspersonen (en daar vallen dus firmas en ook huizen geregistreerd in off-shore onder) die of eigenaar zijn van, of het vruchtgebruik hebben van, of de gebruiker zijn van onroerend zaken bestemd voor bewoning hebben geen vrijstelling! Zij betalen 0,4% over de gezamenlijke V.T. waarde tot € 600.000, 00, vervolgens 0,7% over het bedrag tussen de € 600.000, 00 en de € 1.000.000, 00 en dan 1% over het bedrag boven de € 1.000.000, 00.

 • Onverdeelde boedels vallen eveneens onder deze nieuwe regeling, maar aangezien dit onder onze klanten weinig of niet voorkomt zal ik dat hier verder niet behandelen.

 • Off-shore firmas die geregisteerd staan in landen die op de zwarte lijst staan betalen een extra 7,5% bovenop de 7,5% die ze al aan I.M.I. betalen!

Wanneer moet er betaald worden:

De belastingaanslag wordt opgelegd op 30 juni van 2017 over 2017 en is dus niet zoals de I.M.I. achteraf over het voorgaande jaar. De aanslag wordt aan de belastingbetaler of zijn fiscale vertegenwoordiger verzonden in juli (ik kreeg de aanslagen pas gedurende de 1e week van augustus). Betaling dient plaats te vinden voor eind september 2017.

Voor de goede orde een rekenvoorbeeld:

O.G. met een V.T. waarde van € 750.000,00 gelegen in Lagos.

I.M.I.  is 0,375%        = € 2.812,50
A.I.M.I. is 0,700% over € 150.000 = € 1.050,00
                  ----------
Totaal               € 3.862,50

Stel hetzelfde huis was in off-shore in Malta:

I.M.I.  is 0,375%        = € 2.812,50
A.I.M.I. is 0,400% over € 600.000 = € 2.400,00
+      0,700% over € 150.000 = € 1.050,00
                  ----------
Totaal               € 6.262,50

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook