Versimpeling Europees erfrecht

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Europa versimpelt het innen buitenlandse erfenis Het lijkt op het eerste gezicht taaie en saaie materie, maar notaris Evert Kwakernaak,expert in het erfrecht, krijgter geen genoeg van. ‘In mijn vakgebied kom je de meest dramatische verhalen tegenover verschrikkelijke familievetes.’Sinds zijn pensionering woont Kwakernaak in de Belgische Kempen, een streek waar veel Nederlanders zich vestigen vanwege het gunstige Belgische erfrecht. ‘Hier mag je je hele vermogen onder zeer gunstige omstandigheden schenken aan je kinderen.’In Nederland niet, waardoor er na aftrek van successierechten minder overblijft. De ‘Nederbelgen’ hebben er goed over nagedacht. Maar volgens Kwakernaak zijn de meeste Nederlanders met huizen in Frankrijk of Spanje zich niet bewust van de problemen waarmee ze te maken krijgen. Als de erfenis ter sprake komt gaan ze vaak kopje onder in een vat vol juridische tegenstrijdigheden. Neem het voorbeeld van de Nederlander die komt te overlijden in zijn buitenhuis in Spanje. Zijn kinderen wonen in Nederland en in Duitsland. Die buigen zichover de erfenis en stuiten opde vraag: welk erfrecht is van toepassing? Het Nederlandse? Het Spaanse? Het Duitse?’ Om dergelijke scenario’s te voorkomen presenteert de EU deze week nieuwe regelgeving.We willen het leven van de Europese burger eenvoudiger maken’, zegt Michele Cercone,woordvoerder van de met juridische zaken belaste eurocommissaris Barrot. Van de ruim 4,5 miljoen erfeniskwesties jaarlijks in de EU gaat het in 10 procent van de gevallen om grensoverschrijdende erfenissen. Geschatte waarde: 123miljard euro. ‘In de toekomst moet het mogelijk zijn om tekiezen’, zegt woordvoerderCercone. ‘De Europeaan kandan laten vastleggen dat zijnvermogen na overlijden wordt verdeeld volgens de regels van het land van zijn nationaliteit.’Nu is dat meestal het land waarhij ten tijde van zijn overlijden woont.

Vetes Het voorstel moet nog voor goedkeuring langs het Europees parlement en de raad van regeringsleiders, maar notaris Kwakernaak hoopt dat de ergste vetes over ‘buitenlandse’erfenissen straks verleden tijd zijn. ‘Neem het Franse erfrecht, dat - in tegenstelling tot het Nederlandse - in meerzeggenschap voorziet voor dekinderen dan voor de echtgenote. De Nederlandse weduwe wil bijvoorbeeld het Franse buitenhuis van haar gestorven man verkopen. Maar de kinderen willen dat niet, om wat voor reden dan ook. Misschien wel omdat de vrouwin kwestie pa’s twééde echtgenote was, waarmee ze het nooit hebben kunnen vinden.’Met de nieuwe Europese regelgeving kun je die situaties vermijden. Maar krijgen we dan straks een leger ‘shoppende euro-erflaters’? ‘Een Nederlanderkan dan in Frankrijk over een bepaald vermogen een Frans of een Nederlands testament opstellen maar in zijn volgende woonplaatsin bijvoorbeeld Duitsland wil hij een legaat maken aan een geheime vriendin, en dat doet hij dan volgens Duitse of Nederlands erfrechtregels.Afhankelijk van wat hem het beste uitkomt.’ Het is theorie,geeft Kwakernaak toe. Maar op papier kan het.

Het afhandelen van de erfenisis nog lastiger nu steeds meerEur


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook