Verlaging successierechten

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Spoedige verlaging successierecht?

Op 1 januari 2010 gaat het tarief van de belasting op schenken en erven vrijwel zeker fors omlaag. Het wetsvoorstel ligt al klaar maar staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) wil er nog niets over zeggen. Hij buigt zich eerst over het vertrouwelijke advies dat de Raad van State vorige week heeft uitgebracht. Binnen een maand kan het plan bij de Tweede Kamer liggen. De impopulaire successierechten gaan niet ingrijpend op de schop.

De tariefverlaging springt het meest in het oog. Het maximumtarief voor de naaste familie wordt omstreeks 20 procent; voor anderen daalt het van 68 naar ongeveer 40 procent. Tegelijk bestrijdt De Jager constructies (trusts) in belastingparadijzen. Daar komt een Nederlandse variant (een soort persoonlijke stichting) voor in de plaats. Tot slot verwijdert hij hinderpalen voor jonge ondernemers die een bedrijf overnemen.

Voor de belastingheffing maakt het niet uit of het gaat om een erfenis of een schenking.

Vorig jaar heeft de staatssecretaris de contouren van de nieuwe successiewet al geschetst in een nota aan de Tweede Kamer. De titel van de nieuwe wet wordt: Voorstel van wet tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956).

Wie wel eens een erfenis heeft ontvangen, weet hoeveel daarvan aan de Belastingdienst moet worden afgedragen. Veel mensen voelen het als een bijzonder onrechtvaardige belasting. Iemand heeft bij leven er al belasting over betaald en nu bij de erfenis neemt de fiscus er weer een hap uit! En een flinke hap ook. Gelukkig gaan de tarieven vanaf 2010 drastisch omlaag.

Staatssecretaris De Jager heeft concrete plannen om de successierechten in 2010 aanzienlijk te verlagen en de vrijstellingen te verhogen. Zo wil hij dat het tarief voor partners en kinderen omlaag gaat naar 10 en 20% en voor andere verkrijgers naar 30 en 40% (het toptarief nu is nog 68%). De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro en voor kinderen naar 19.000 euro. Voor andere verkrijgers wordt deze verhoogd naar 2.000 euro. Door het verhogen van de vrijstellingen zullen minder mensen successiebelasting hoeven te betalen.

Het uiteindelijke bedrag dat u of uw nabestaanden moeten afdragen gaat aanzienlijk omla


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook