Vermogenswinstbelasting in Spanje

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Op deze website heb ik reeds verschillende artikelen geschreven over de vermogenwinstbelasting in Portugal.

Weinig mensen weten hoe her precies gaat en de informatie verstrekt is vaak onvolledig of niet 100% correct. Het lijkt erop dat Spanje een beter en eerlijker systeen heeft geïntroduceert welk mogelijk in Portugal navolging behoeft.

Lees hieronder hoe de situatie nu in Spanje is na nieuwe wetgeving.

Vóór de wijziging in de vermogenswinstbelasting moesten niet-residenten 35% afdragen. Dat stond in schril contrast met de 15 procent die residenten betaalden. De Europese Unie had ernstige bezwaren tegen deze belastingdiscriminatie. Sinds 1 januari 2007 betaalt iedereen daarom 18%,waarbij alle voorheen toegestane vrijstellingen zijn vervallen. In andere situaties zijn er nog wel verschillen tussen fiscaal ingezetenen en niet-fiscaal ingezetenen.

Residenten

U bent resident als u meer dan 183 dagen per jaar aantoonbaar in Spanje verblijft, of wanneer het middelpunt van zijn of haar leven binnen voormelde 183 dagen zich in Spanje afspeelt. Dat heeft gevolgen voor de af te dragen belastingen. De Spaanse fiscus merkt residenten aan als belastingplichtig over het gehele wereldinkomen. Het belastingtarief bedraagt tussen de 24 en 43 procent.

Aandachtspunten

Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten voor residenten:

  • Tot een inkomen van 22.000 euro per jaar betalen ze geen inkomstenbelasting (onder voorwaarden)
  • Bij een permanent arbeidsongeschiktheidspensioen waarin men voor 100 procent is afgekeurd, betaalt men eveneens geen inkomstenbelasting
  • Onder bepaalde voorwaarden is er een maximale aftrek van de eigen woning tot ten hoogste 2.028 euro. Dit leidt tot een groot effect, aangezien dit bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting
  • Sinds 1999 is men geen inkomstenbelasting meer verschuldigd over het eigenwoningforfait van de woning
  • In een aantal specifieke gevallen zijn bepaalde bedragen aftrekbaar voor zowel uzelf, uw kinderen, maar ook voor een bij u inwonende ouder(s) of invalide familieleden
  • Werknemers met een salaris tot 9.000 euro kunnen 4.000 euro aftrekken. Deze aftrek gaat langs een glijdende schaal tot aan inkomens van 13.000 euro. Vanaf 13.000 euro is de vaste aftrek 2.600 euro
  • Lijfrenten worden belast tegen een aflopende schaal
  • Bij verhuur van onroerend goed kunnen alle kosten van de huurinkomsten afgetrokken worden
  • Onder bepaalde voorwaarden kunnen huurinkomsten tot maximaal 100 procent oplopen wanneer men verhuurt aan jongeren van 18 tot 35 jaar
  • De Spaanse inkomstenbelasting kent ondermeer een v

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook