Veranderingen in makelaardij

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Veranderingen in Makelaardij in Portugal

Aangezien steeds meer mensen overwegen om een 1e of 2e huis in Portugal te kopen is het misschien goed om te weten met wie u wel en met wie u geen zaken moet doen.

De makelaardij is pas sinds eind jaren 80 bij de wet geregeld. Sindsdien is de wetgeving verandert en aangepast met als laatste grote wetswijziging de wet van 16 maart 1999, die alle voorgaande regelgeving op dit gebied vervangt. Deze wet staat bekend als DL nº 77/99 van 16.03.

In deze wet wordt geregeld wie zich erkend makelaar mogen noemen, aan welke eisen men moet voldoen om zich makelaar te mogen noemen en welke verplichtingen zij hebben en welke bescherming de klant (koper zo wel als verkoper) wordt geboden.

Grote verandering in deze wetgeving is o.a dat nieuwe makelaars voortaan aan bepaalde vakbekwaamheidseisen moeten voldoen, dat zij een beroepsaansprakelijkheids verzekering moeten afsluiten en tevens dat zij een borgsom moeten storten of een bank garantie moeten afgeven aan het Ministerie dat de vergunningen verstrekt.

In Portugal wordt het vergunningenstelsel voor makelaars en bouwers geregeld door de IMOPPI. Dit Ministerie geeft vergunningen af aan de makelaars en bouwbedrijven indien aan alle eisen bij de wet gesteld is voldaan. Op dit moment zijn er door dit Ministerie ongeveer 5.500 vergunningen afgegeven waarvan ongeveer 450 in de Algarve. De vergunningen zijn slecht voor 3 jaar geldig waarna ze opnieuw moeten worden aangevraagd en zijn behoorlijk prijzig.

Aangezien vooral de Algarve vanwege zijn klimaat een geliefd gebied is voor buitenlanders om te kopen zal men zeker daar goed op moeten letten of men met een erkend makelaar te doen heeft. Deze kan men herkennen doordat hun makelaarsvergunning zichtbaar aanwezig dient te zijn op de kantoren die u bezoekt. Elke erkende makelaar heeft een nummer, b.v. 1206-AMI, welke afgegeven wordt door de IMOPPI en moet zich ook als zodanig kunnen legitimeren d.m.v. een perssongebonden kaart.

Hoe lager het nummer hoe eerder de vergunning is afgegeven, des te langer de makelaar bestaat en dus ervaring heeft.

Want in alle eerlijkheid dient gezegd te worden dat nu zaken doen met een makelaar die wel wettelijk geregistreerd is niet automatisch inhoudt dat deze makelaar over veel vakbekwaamheid beschikt. De bekwaamheid en de ervaring komt met de jaren. Het is altijd goed om mensen die u mogelijk kent te vragen hoe een bepaalde makelaar bekend staat.

Daarnaast kunnen alleen erkende makelaars zich aansluiten bij de verschillende Portugese makelaarsverenigingen. De grootste landelijke vereniging is de APEMI, gevestigd in Lissabon, met mogelijk ongeveer 2500 leden. Daarnaast zijn er nog de AMIP (voorheen AMIN) in het Noorden met 675 leden en de AMA (passief op dit moment) in het zuiden.

Naast de erkende makelaars zijn er veel mensen die zich uitgeven voor makelaar maar dat niet zijn. Er wordt wel gesuggereerd dat op elke erkende makelaar er 4 of 5 illegale zijn en dat maakt het er voor de argeloze koper niet makkelijker op. Daarnaast houden o.a. veel taxichauffeurs en barkeepers zich ook bezig met onroerend goed.

Ondanks het feit dat er controle zou moeten zijn van overheidswege laat deze nog veel te wensen over. Gezien het feit dat 80% van de transacties zich afspelen in en rond de grote steden Lissabon en Porto is het logisch dat de controle daar het eerst plaats zal vinden.

De wet van 16 maart 1999 gaf o.a. aan dat er allerlei aanvullende regelgeving zou komen om de verschillende facetten van het vergunningenstelsel te regelen. Dat is in de afgelopen 2 jaar

gebeurd d.m.v. van Portarias ( soort Ministeriële Besluiten). Op dit moment zijn er 6 van deze aanvullende regelgevingen gepubliceerd. Onderwerpen die o.a. behandeld zijn:

De hoogte van de aansprakelijkheids verzekering De hoogte van de borgsom De opleiding van ma


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook