Taxaties

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

TAXATIES:

Één van de taken van een makelaar is dat hij de bekwaamheid moet hebben om onroerend goed taxaties uit te voeren. Om dit te doen heeft hij natuurlijk een goede kennis van de plaatselijke of lokale markt nodig en om die reden is het aan te bevelen om een makelaar te nemen die bekend is met gebied waar het onroerend goed is gelegen.

Een taxatie kan nodig zijn voor bepaalde redenen: • Omdat u wilt weten wat uw woning waard is. (informele taxatie) • Om te weten of het object dat U op het oog heeft de juiste waarde heeft • In het geval u een 2e mening nodig heeft. • Voor rechtzaken. • Om belastingtechnische redenen. • In het geval van echtscheidingen. • Voor het verkrijgen van een hypotheek. • En mogelijk om nog heel andere redenen.

Om een taxatie goed uit te voeren heeft de taxateur de volgende documenten nodig:

 1. De Caderneta Predial Urbana en/of Rústico (belastingboek van het onroerend goed). Deze geeft informatie over de officiële afmetingen zoals geregistreerd in het plaatselijk kadaster en ook hoe lang geleden het onroerend goed voor het eerst werd geregistreerd.
 2. A Certidão de Teor (Uittreksel uit de boeken van de Registratie), welke informatie zal verschaffen wie de juridische eigenaar is en of er hypotheken, beslagen of erfdienstbaarheden op het object geregistreerd zijn. [1]
 3. A licença de Habitação (woonvergunning), welke informatie geeft of de woning legaal is in de ogen van de plaatselijke gemeente
 4. Escritura (aankoopakte) toen het onroerend goed werd aangekocht.
 5. De Telas Finais. Dit zijn door de lokale gemeente gewaarmerkte plannen van het huis waaruit we kunnen zien wat is goedgekeurd.
 6. Een plattegrond van het gebied.
 7. Informatie over mogelijke kosten van vereniging van huiseigenaren en/of andere kosten.
 8. Certificado Acustica (Geluids certificaat)
 9. Certificado Energética = Energie label (verplicht voor nieuwe huizen na 01-01-2009)
 10. Informatie over mogelijke huuropbrengsten
 11. Andere kosten.
 12. Andere informatie die u als opdrachtgever van belang acht om voor de taxateur tot een goede afgewogen beslissing te komen.

De kosten verbonden aan een taxatie worden berekend aan de hand van de volgende tabel.

Taxaties:

Prijs: € 250 + 23% IVA

Autokosten:

Tot 25 km. inclusief

Boven 25km. € 1 p/km


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook