Maken van een testament

Testament Portugal Samenwonen

018-ReAct-NL MAKEN TESTAMENT TUSSEN PARTNERS.

Het kopen van onroerend goed (OG) in Portugal is natuurlijk een heugelijk feit en hopelijk heeft U daar vele jaren plezier van. Echter ook aan alle goede zaken van het leven komt eens een einde, want helaas zijn wij niet onsterfelijk. Het is natuurlijk niet de allereerste gedachte om daar al aan te denken als je nog niet eens of net hebt gekocht, maar toch.

Zie ook mijn artikel op: http://www.realestate-algarve.info/default_8_125

Naast het feit dat velen mogelijk lang geleden al wel een testament gemaakt hebben toen ze nog in Nederland woonden, komt het steeds vaker voor dat we te maken hebben met nieuwe relaties, hetzij in de vorm van een 2e of 3e huwelijk maar vaak ook in de vorm van samenwonende partners. Velen van deze laatste categorie hebben misschien al een samenlevingscontract en/of testament in Nederland gemaakt en denken daarmee de zaak (goed) geregeld te hebben.

Echter dat is zeker in Portugal niet altijd het geval. Ondanks het feit dat Portugal wel een juridische/economische samenlevingsvorm kent (comunhão de facto) is dit nog niet doorgetrokken wanneer het tot een erfrechtelijke afwikkeling komt. Immers de Portugese wet is zeer strikt in het toepassen van de familierechtelijke betrekkingen.

In sommige gevallen hebben partners al een onroerende zaak in Portugal gekocht op beider naam en zal het meestal de wens zijn om de positie van de partner te beschermen t.o.v. andere erfgenamen.

U kunt er dus niet blindelings van uit gaan dat U dit goed geregeld heeft zonder eerst daarover advies in te winnen.

In sommige gevallen en ook vaak omdat een testament gemaakt in Nederland mogelijk gedateerd is, en ondertussen de omstandigheden en bezitsvorming zijn veranderd is het dus soms beter om in Portugal een nieuw testament te maken. Hierbij is ook van belang waar U of Uw partner fiscaal ingezetene bent.

Het maken van een testament in Portugal voor buitenlanders is helaas vaak wat gecompliceerder en daardoor kostbaarder dan U mogelijk in Nederland gewend bent. De volgende partijen spelen een rol in deze: De erflater(s) De erfgenaam(en) Een advocaat De Notaris De tolk Getuigen

En mogelijk een tussenpersoon die op de hoogte is van beide rechtstelsels en 2-talig is.

Op dit moment zijn de kosten voor het maken van 2 testamenten ongeveer € 1.000,00 welke tot stand komt op de volgende wijze:

• Voorbereiding van testament door advocaat of onze firma € 150, 00 • Notariskosten per testament 1 € 200, 00 • Notariskosten per testament 1 € 200, 00 • Vertaler 2x € 50, 00 • Getuigen 2x2 € 75, 00 • Onze kosten € 150, 00


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook