Aanvraag NIF

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

NIF = Número Identificação Fiscal

Om een belastingnummer te verkrijgen volstaat het om om te beginnen om ons van de volgende informatie te voorzien, Door aangescherpte regelgeving kunnen wij geen aanvraag meer doen zonder dat wij volmacht hebben om dat te doen.

Normaliter zult U het belastignummer binnen 5 dagen ontvangen.

  • Kopie van uw paspoort
  • Bewijs van het adres waar U in Nederland (of een ander land) woont middels b.v. een rekenining van nutsvoorziening
  • Bewijs van betaling

Onze kosten:

€100,00+BTW = €123.00 per persoon.

of

€ 150,00 + BTW = € 184,50 voor een echtpaar

Bankgegevens voor betaling

Bank Details:

ROBAN Realestate Actividades Ldª

PT50003503870004392793066

Nadat we bovenstaande informatie hebben ontvangen ontvangt u van ons een document om te ondertekenen en terug te sturen, zodat we namens U kunnen optreden en de aanvraag kunnen doen.

De boven vermelde kosten zijn inclusief belastingvertegenwoordiging voor het lopende belastingjaar. (Belastingjaar in Portugal van 01/01 - 31/12)


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook