Voorkeursrecht bij verkoop

Het voorkeursrecht stelt prioriteiten vast tussen potentiële kopers bij het runnen van een bedrijf in gelijke omstandigheden

Voorkeursrecht: wat het is, op wie is het van toepassing en hoe verder te gaan

Op het moment van aankoop en verkoop van een woning. Ontdek wat het betekent, wie het aanmeldt en hoe verder te gaan.

Wat is het voorkeursrecht?

Het voorkeursrecht stelt prioriteiten vast tussen potentiële kopers bij het runnen van een bedrijf in gelijke omstandigheden.

Als u bijvoorbeeld een huis wilt verkopen dat langer dan twee jaar is verhuurd, moet u voorrang geven aan de huurder zolang die persoon bereid is dezelfde voorwaarden te accepteren die ze al hadden onderhandeld.

Naast huurders heeft het voorkeursrecht ook publieke gevolgen. Dat wil zeggen, het geeft voorrang aan een openbaar bestuurslichaam bij de aan- en verkoop van een onroerend goed, met behoud van de waarde en dezelfde voorwaarden die met een andere koper zijn overeengekomen.

Tot de overheden die het voorkeursrecht kunnen uitoefenen, behoren de staat, de gemeenten, de autonome regio’s en het directoraat-generaal Cultureel Erfgoed.

Het voorkeursrecht dient als instrument voor interventie en uitvoering van overheidsbeleid. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt door de centrale overheid en lokale autoriteiten voor reorganisatie van landgebruik, bescherming van erfgoed en stadsherstel.

Geldt het voorkeursrecht in het hele land?

Het voorkeursrecht geldt voor overheidslichamen in zogenaamde “stedelijke drukzones”. Dit zijn de gebieden van steden waar het moeilijk is om toegang te krijgen tot huisvesting, omdat er een tekort of onvoldoende woningaanbod is in het licht van de bestaande behoeften.

Tot nu toe zijn er minstens drie gemeenten die gebieden van stedelijke druk hebben gedefinieerd: Lissabon, Setúbal en Cascais. Voor deze indeling gebruikten de gemeenten indicatoren met betrekking tot huizenprijzen, gezinsinkomens of woningtekorten.

Anderzijds geldt het voorkeursrecht ook voor stedelijke rehabilitatiegebieden, locaties waar structurele rehabilitatiewerkzaamheden nodig zijn. Bijvoorbeeld in termen van degradatie of veroudering van gebouwen, infrastructuur, collectieve apparatuur en stedelijke en groene ruimtes voor collectief gebruik.

Hoe weet ik of uw woning onder het recht van eerste zorg valt?

Om erachter te komen of het huis dat u wilt verkopen op een voorkeurslijst staat, moet u de respectieve locatiepagina van de gemeente raadplegen. Het adres kan voorkomen op de lijst van andere overheden, zoals het directoraat-generaal Cultureel Erfgoed.

Als u een woning wilt verkopen in een gebied waarin u de voorkeur moet geven aan een openbaar lichaam, dan moet u een online advertentie plaatsen met de overeengekomen voorwaarden van de overeenkomst.

De gegevens van de overeenkomst moeten worden gecommuniceerd via een online portaal dat voor dit doel is gemaakt, de pagina van Casa Pronta. Dit is een dienst die beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van Justitie en die het mogelijk maakt om onmiddellijk alle formaliteiten uit te voeren die nodig zijn voor de aan- en verkoop, inclusief transacties met behulp van huisvestingskrediet.

Als u hulp nodig heeft bij het uitvoeren van de advertentie, kan deze worden geplaatst door iemand anders of een bedrijf, zoals het makelaarskantoor.

Welke gegevens zijn nodig om de advertentie te plaatsen?

Om de advertentie te plaatsen voor de uitoefening van het wettelijke voorkeursrecht, moet u de volgende gegevens invullen:

  • Wie het verzoek doet;
  • Verkoper of verkopers;
  • Koper of kopers;
  • Identificatie en locatie van het onroerend goed;
  • Aan- en verkoopwaarde;
  • Datum van de overdracht.

Het plaatsen van de advertentie kost 15 euro. U moet dit betalen met MB. Na het plaatsen van de advertentie hebben openbare instanties 10 werkdagen de tijd om te reageren. In het geval dat er geen reactie op de advertentie is, kunt u doorgaan met de verkoop van het onroerend goed.

Wie heeft toegang tot de details van de deal?

De advertentie is beperkt toegankelijk, dus alleen overheden met een wettelijk voorkeursrecht, registratiediensten, de aanvrager en de personen of entiteiten aan wie zij hun toegangscode verstrekken, hebben toegang.

Nadat de aankondiging is ingediend, kunt u de status van het verzoek raadplegen op de website van Casa Pronta. Hier ontvangt u ook alle communicatie betreffende het onderwerp.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook