Nederlands onderwijs in de Algarve

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

O4M

Albufeira, 2 februari 2010

Lieve familie, vrienden, Beste ouders en/of verzorgers, bedrijven en alle andere geïnteresserden,

Even voorstellen:

De Oranje Viermaster” verzorgt al 20 jaar kwaliteits Basis- en Voortgezet onderwijs aanvullend aan het Portugese onderwijs, voor kinderen van de leeftijd van 4 tot 18 jaar gedurende 3 lesuren per week. De school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse- en Vlaamse kinderen met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland/Belgie."

Zoals u wellicht wel al weet hebben enkele enthousiaste bestuursleden en andere initiatiefnemers anderhalf jaar geleden het plan opgevat om de Oranje Viermaster verder uit te breiden met een Internationale Nederlandse dagschool, een kinderopvangcentra en Kinderdagverblijf !!!!!!!!!!!!!! Alles samen in één multifunctioneel gebouw, in Nederland beter bekend onder de term ‘Brede School’.

U zult ongetwijfeld begrijpen, dat hier heel wat voor komt kijken! Wet -en regelgeving, oprichten van een Stichting, vinden van een locatie en leerkrachten, lesmateriaal aanschaffen, leerlingen werven en het schrijven van een oprichtingsplan, schoolgids en schoolplan. Om nog maar niet te spreken over het financieren van het geheel, en hierover gaat deze brief.

We begrijpen dat de meeste ouders waarvan hun kind(-eren) al jaren Nederlandse Taal- en Cultuurlessen volgen bij ons, waarschijnlijk niet allemaal zullen overschakelen op deze nieuwe afdeling, een Int. Nederlandse basisschool, maar wij vragen toch ook UW steun om ons doel te bereiken, wij als Nederlanders & Belgen in het buitenland moeten elkaar tenslotte steunen!!!!!!!!!

Wij zijn zo gelukkig geweest dat we een investeerder hebben gevonden voor een groot gedeelte van ons budget, zodat wij binnenkort in ieder geval kunnen beginnen met de nodige aanpassingen rondom het gebouw. Wij willen immers in de zomervakantie al onze deuren openen. U zult echter begrijpen dat er nog veel meer geld nodig is om deze droom te verwezelijken, en vragen daarom uw hulp bij - zoals dat zo mooi klinkt in het Engels - FUNDRAISING. (oftewel Sponsering) Denk echter bij sponsoring niet alleen aan geld.

Sponsoring kan ook in faciliteiten. Met facilitaire sponsoring wordt bedoeld bouwmaterialen, werkzaamheden, kennis en het beschikbaar stellen van het O4M FUNDRAISING 2010

noodzakelijke materieel en dergelijke, iets waar u (als bedrijf) misschien sneller toe bereid bent en wat de kosten van de investering omlaag brengt. Ook andere giften in natura zijn welkom, zoals (bijna) nieuwe Nederlandse prentenboeken, DVD´s, apparatuur (denk aan nieuwe laptops, een beamer, een moderne TV) of educatieve spelletjes. Wij waarderen elke vorm van ondersteuning !

Wij zouden het ontzettend fijn vinden als onze familie, vrienden, kenissen en Nederlandse / Belgische bedrijven (in de regio en ver daarbuiten) betrokken raken bij dit project. Als Brede school hebben we immers een sterke maatschappelijke functie. Maatschappelijke verbondenheid is dan ook een van de kernwaarden van onze Stichting. Denk aan gezellige evenementen zoals Sinterklaas, Koniginnedag en Cultuurdagen, die nu georganiseerd kunnen worden op deze vaste locatie. Wilt u meer weten over onze visie & missie voor deze Brede School, dan verwijzen wij u naar de bijlage. Hopelijk wordt u dan net zo enthousiast als wij en wilt u een financiële bijdrage leveren. Daarmee draagt u letterlijk een steentje bij aan de bouw van deze school. Dit verzoek betreft in principe een éénmalige actie.

Als tegenprestatie bieden wij u het volgende aan:

  • een banner op onze site

  • de naam van uw bedrijf wordt tijdens de feestelijke Open dag in mei & op de Opening in Sepember 2010 op een groot bord vermeld.

  • uw bedrijf wordt genoemd in de programmaboekjes die op dit soort dagen aan iedereen wordt uitgereikt.

  • Advertenties in onze maandelijke O4M Nieuwsbulletin

  • mogelijkheid om als spreker op een activiteit / bijeenkomst van oa de lokale leefgemeenschap te komen binnen de muren van onze Brede school.

  • vermelding op briefpapier / uitnodigingen

  • Vlaggen

  • uw bedrijf dingt mee naar een prijs in de verloting van 5 kunstwerken, gemaakt door de kinderen van onze school. Tijdens de feestelijke opening trekt de Ambassadeur de winnende loten! Voor u een prachtige kans om voor uw bedrijf een uniek kunstwerk te winnen!

  • een vermelding op onze ‘Wall of fame’

Mocht u ons willen sponsoren, dan vragen wij u, om het onderstaande formulier zo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 20 februari aan onderstaand adres te retourneren, of bij uw contactpersoon inleveren. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op, of kijk op www.nederlandseschoolalgarve.eu

Een belangrijk bijkomend voordeel is dat we een Stichting zonder winstoogmerk zijn. Dus u, als sponsor kan uw donatie van de belasting aftrekken.

NB Sponsoren hebben geen enkele invloed op het beleid van de school. O4M FUNDRAISING 2010

Namens de mede oprichters Marieke van Mierlo & Nicci Algera verblijf ik

met vriendelijke groet,

Hilde West Voorzitter O4M


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook