N.O.A.P.

Dit is de enige Nederlandstalige School op dit moment in de Algarve

In September 2010 opende de eerste Nederlandse dagschool in Portugal haar deuren. Helaas moest in mei 2013 besloten worden dat het financieel onmogelijk was om de school open te houden. Vanuit een groep ouders ontstond het idee om het Nederlands dagonderwijs in Portugal te laten voortbestaan en naar een kwalitatief hoog niveau te brengen. Gezien de tijdsdruk en de financiële obstakels werd naar een alternatieve oplossing gezocht.

![logo-dsa](https://noap.info/wp-content/uploads/2016/10/logo-DSA-300x35.jpg =300x35)

Sinds september 2013 stond de Deutsche Schule Algarve open voor een samenwerking op het niveau van onderwijskundig team, directie en bovenschools management. Bij tal van activiteiten werden onze leerlingen actief betrokken en beleefden op die manier samen met de leerlingen van DSA allerlei fijne momenten. Vanwege een gestage groei bij zowel DSA als NOAP bood het schoolgebouw niet meer voldoende ruimte aan beide organisaties.

![](https://noap.info/wp-content/uploads/2018/01/sNOB-300x122.jpg =202x82)

Daarom opereert NOAP sinds september 2018 als zelfstandig school. Doordat wij aangesloten zijn bij de stichting NOB, krijgen wij ondersteuning van het ministerie van OC&W. Deze ondersteuning bestaat uit advies en begeleiding van onze contactpersonen bij NOB, vierjaarlijkse controle door de Nederlandse Onderwijsinspectie en een jaarlijks subsidiebedrag voor onze leerlingen. In gesprekken met de wethouders van onderwijs van de gemeente Silves blijkt dat er veel interesse is voor ons project. We zijn druk op jacht naar het perfecte gebouw om onze school te huisvesten. NOAP heeft nu tijdelijk haar intrek genomen in het gebouw van partner pedagogisch centrum Balance. De locatie beslaat vier lesruimtes, een bibliotheek/ontvangstruimte en een groot grasveld om te spelen en sporten.

![](https://noap.info/wp-content/uploads/2018/08/filename-1-223x300.jpg =153x206)

NOAP zal samen met pedagogisch centrum Balance gestalte geven aan een centrum ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen. In dit centrum vindt u o.a.: individueel gericht Nederlands dagonderwijs; dagelijkse naschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding en bijlessen; taallessen voor volwassenen; kindercoaching en ondersteuning bij ontwikkelingsmoeilijkheden. Ook na de verhuizing naar ons eigen gebouw zal een nauwe samenwerking met Balance blijven bestaan.

![wereldschool](https://noap.info/wp-content/uploads/2016/10/wereldschool_logo.png =260x83)

Samen met de Wereldschool in Lelystad wordt ons voortgezet onderwijs vormgegeven. Onze mentoren bewaken de studievoortgang en zorgen ervoor dat onze leerlingen weten welke taken op het programma staan. Zij zorgen ervoor dat onze leerlingen hun huiswerk en hun toetsen maken en inleveren. Zij onderhouden de contacten met de verschillende docenten. De docenten van de Wereldschool bewaken de studieontwikkeling. Zij corrigeren huiswerk en toetsen en geven de leerlingen advies en tips. Zij informeren onze mentoren over de ontwikkeling van de leerlingen.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook