Kopen en Wonen in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Een huis kopen in Portugal.

Het is goed om eerst even stil te staan bij de zeden en gewoonten van de in de Algarve en Portugal opererende makelaars en de marktsituatie ter plaatse. Deze wijken namelijk af van wat u gewend bent in Nederland. De verschillen komen naar voren bij zaken als de opdrachtgever, de commissie, de begeleiding en de huizenmarkt op zich.

De opdrachtgever:

In de praktijk kent de makelaar maar één opdrachtgever; de verkoper geeft de verkoopopdracht en betaalt de commissie. Portugal kent het systeem van de vrije makelaardij waarbij de verkoper aan één of meerdere makelaars opdracht geeft / kan geven tot de verkoop van zijn onroerend goed. Slechts degene die het huis verkoopt ontvangt de commissie. Een enkele keer komt het wel eens voor dat een makelaar exclusiviteit heeft, maar dat is een uitzondering. Het systeem van dubbele vertegenwoordiging waarbij koper en verkoper beiden door een eigen makelaar worden vertegenwoordigd is in Portugal geen regel. Natuurlijk is het ook mogelijk dat een potentiële koper een koopopdracht verstrekt aan een makelaar. Zelf ben ik daar voorstander van en breng dit regelmatig in praktijk. De meeste makelaars kennen dit principe echter niet.

De commissie:

Voor zijn werkzaamheden brengt de makelaar een voor Nederlandse begrippen hoge(re) commissie in rekening. Deze bedraagt in de Algarve meestal tussen de 4 en 5% van de verkoopprijs.

In andere delen van Portugal, voornamelijk in de grote steden, kan de commissie wat lager liggen maar is met 3% toch nog altijd hoger dan in Nederland.

Dat wil echter niet zeggen dat de makelaars slapend rijk worden. De meeste makelaars bemiddelen bij de aan- en verkoop van onroerend goed tussen buitenlanders en de tweede helft van de jaren 80 gaf dan ook een enorme groei te zien. Tegen het einde van 1989 echter stortte de markt in o.a. als gevolg van een sterk teruglopende economie in Europa. Zeker 4 tot 5 jaar heeft de markt geleden onder de recessie in Europa en de rest van de wereld. De laatste 2 tot 3 jaar zit er weer een sterk stijgende lijn in en de vraag is op dit moment groot en in zeker in de lagere en midden sector is de vraag groter dan het aanbod. De meeste makelaars werkten in het verleden met buitenlandse agenten/ makelaars / tussenpersonen, die de acquisitie van aspirant kopers in een bepaald land doen / deden d.m.v. reclame in lokale, regionale of landelijke bladen, alhoewel er tegenwoordig natuurlijk andere marketing technieken zijn die goedkoper en veel sneller werken en misschien in de toekomst kostenverlagend kunnen gaan werken. Ik denk daarbij voornamelijk aan het Internet, hetgeen natuurlijk op dit moment explosief groeit en zeker in de nabije toekomsr het middle zal zijn om reclame te maken. De spoeling wordt ook dunner omdat er vaak te veel makelaars in een relatief klein gebied opereren, vaak dezelfde objecten in portefeuille hebben vanwege de al eerder genoemde vrije makelaardij en de samenwerking tussen makelaars nog gering is.

De begeleiding:

Daarnaast is de makelaar in Portugal voor potentiële kopers vaak veel meer dan alleen maar iemand die bemiddelt bij een zakelijke transactie. Hij is een vraagbaak voor nieuwkomers en ook mensen die hier al langer wonen vragen hem nog steeds om advies. Aspirant kopers komen in een nieuw land in aanraking met een andere cultuur, een andere taal en andere wetten. Natuurlijk hebben de meeste mensen zich thuis wel enigszins georiënteerd, maar vaak heerst er nogal eens de gedachte dat er in zuidelijke landen minder wetgeving zou zijn. Niets is minder waar en mijn advies is dan ook om alle regels en wetten van het land na te leven, wil men tenminste hier ongestoord genieten van wat het land te bieden hee


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook