Hertaxatie van huizen in 2012

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Hertaxatie van Huizen in 2012

Het betreft hier Art. 5 en 6 van Wet 60-A/2011 van 30-11-2011, welke een aanvulling/uitwerking is van DL (wetsbesluit) nº 387/2003 van 12 November 2003.

In 2003 is er een nieuwe belastingwet in werking getreden waarbij o.a. een nieuw systeem is vastgesteld om de waarde van onroerende zaken te bepalen welke voorheen absoluut in lijn waren met de marktwaarde. Object was om gemiddeld tot ongeveer 75% van marktwaarde te komen.

Deze vaststelling wordt berekend aan de hand van plannen van het object zoals goedgekeurd door de plaatselijke gemeente. Er wordt een formule gebruikt met variabele factoren.

Omdat het ongeveer 6.500.000 objecten betrof is deze hertaxatie gefaseerd ingevoerd. Nieuwe waardes werden toegekend aan nieuw gebouwde objecten en voorts wanneer er een overdacht plaatsvond d.m.v. van verkoop of vererving. Tevens werden er nieuwe waardes vastgesteld wanneer er verbouwingen hadden plaatsgevonden en een andere mogelijk was om deze vrijwillig aan te vragen. Dat kon soms fiscale voordelen opleveren.

We zijn nu aangekomen in de laatste fase van deze belastinghervorming.

Dit jaar (2012) zullen alle stedelijke objecten die in de loop der jaren die nog niet zijn getaxeerd waren een nieuwe waarde ontvangen. Gebaseerd op deze waarde worden o.a. de I.M.I. (Onroerende Zaak Belasting) en de Successierechten vastgesteld. Het percentage dat U voortaan gaat betalen bedraagt tussen de 0, 3 en 0, 5% afhankelijk van wat de gemeente waar Uw object onder valt jaarlijks vaststelt.

U als eigenaar hoeft zelf geen actief aandeel in deze hertaxatie.

De belastingdienst zal van de gemeente waaronder Uw onroerende zaak valt plannen ontvangen van wat er door hen is goedgekeurd. (Dat kan dus afwijken van de werkelijkheid als er b.v. zonder toestemming is bijgebouwd)

Aan de hand van deze plannen wordt de nieuwe waarde vastgesteld.

Kunt U bezwaar maken:

Mocht U het niet eens zijn met de nieuwe taxatie dan kunt U 2e taxatie aanvragen. Een verzoek daartoe dient U in te dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de nieuwe aanslag bij de belastingdienst.

De kosten hiervan dienen door U gedragen te worden en bedragen ongeveer € 204, 00 als de aanslag gelijk blijft of hoger uitvalt.

Deze taxatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur aangesteld door de CNAPU.

In de loop van de 1e helft van het jaar 2012 zult U of Uw fiscale vertegenwoordiger deze nieuwe waardevasstelling ontvangen.

Pas in 2013 gaat Uw I.M.I. (O.Z.B.) dan omhoog, maar ook deze wordt gefaseerd indien de nieuwe waarde veel hoger uitkomt.. In 2013 zal de aanslag nooit meer dan €75 meer mogen zijn dan wat U in 2012 (over 2011) heeft betaald. In 2014 mag hij nooit hoger zijn dan wat U in 2013 betaalde waarna in 2015 U de volledige aanslag zult moeten gaan betalen.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook