Aftrekosten I.R.S. 2015

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Op 1 Januari 2015 is een wederom herzien belastingstelsel in Portugal van kracht geworden

Onder de nieuwe wetgeving kunnen alleen kosten worden afgetrokken indien ze voorzien zijn van Uw N.I.F. (belastingnummer).

Dus vanaf deze datum is het goed om altijd een ontvangstbewijs (recibo) te vragen met uw belastingnummer zodat U kunt profiteren van de volgende aftrekposten:

  • 35% op algemene gezinsuitgaven zoals b.v. kosten van boodschappen in de Supermarkt, in kledingwinkels, kosten van benzine, water, gas, electriciteit en andere kosten. U krijgt een korting (dedução a coleta) op Uw belastingaanslag tot een bedrag van € 250 per belastingbetaler (dus man en vrouw mogen € 500 in mindering brengen op hun belastingaanslag)
  • 15% op de kosten van gezondheidszorg tot een maximum aftrek van € 1000,00 p/p. Dus U bereikt de maximale aftrek bij € 6666,67.
  • 30% op de kosten van onderwijs tot een maximale aftrekbaarheid van € 800
  • 15% op de kosten van huur tot een maximale aftrek van € 502 of 15% van de rentekosten van een hypotheek voor Uw eigen huis tot een maximale aftrek van € 296
  • 25% op de kosten van bejaardentehuis tot een maximale aftrekpost van € 403,75
  • 15% van de IVA op kosten van restaurants, hotels, kappers en autogarage en fietsherstellers tot een maximum van € 250,00

De berekening wordt gedaan d.m.v. het systeem van e-factura zodat U verder geen zorgen heeft.

De verkoper of aanbieder van diensten heeft de verplichting Uw aankopen door te geven aan de Finanças en worden zo automatisch geregistreerd op Uw persoonlijke site bij de belastingdienst.

U kunt Uw gegevens verstrekken door het geven van Uw belastingnummer (NIF) of het laten zien van Uw kaart (sommigen hebben die nog) of een A4 registratie of U kunt bij mij een speciale e-fatura kaart aanvragen.

Dus vergeet niet:

  • Vanaf 1 Januari worden slechts kosten in aanmerking genomen als U rekeningen heeft met Uw belastingnummer.
  • Het vragen van een rekening met Uw belastingnummer is het beste wapen in de strijd tegen de parallele (lees zwarte) markt

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook