aftrekosten

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Aftrekosten I.R.S. 2015

Op 1 Januari 2015 is een wederom herzien belastingstelsel in Portugal van kracht geworden Onder de nieuwe wetgeving kunnen alleen kosten worden afgetrokken indien ze voorzien zijn van Uw N.I.F. (belastingnummer). Dus vanaf deze datum is het goed om altijd een ontvangstbewijs (recibo) te vragen met uw belastingnummer zodat U kunt profiteren van de volgende aftrekposten: Lees verder →