ziekenfondswet

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

AWBZ

Rechten en plichten voor in verdragslanden wonende ziekenfondsverzekerden die ook voor de bijzondere ziektekosten zijn verzekerd. A. Ziekenfondswet B. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten In deze brochure zijn aanwijzingen opgenomen over uw verzekeringssituatie in Portugal. Neemt u de brochure goed door voordat u zich aanmeldt bij een kantoor van het C.R.S.S. en bewaart u de brochure goed! Lees verder →