belastingplicht

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Belastingplichtig na vertrek?

Bent u na emigratie nog belastingplichtig in Nederland? U kunt na uw emigratie nog steeds belastingplichtig zijn in Nederland. Dit is het geval als u na uw emigratie inkomsten hebt waarover u in Nederland belasting moet betalen. U bent dan een buitenlands belastingplichtige. Voorbeelden van deze inkomsten zijn: inkomsten uit een dienstbetrekking in Nederland pensioen- of socialeverzekeringsuitkeringen die u vanuit Nederland ontvangt inkomsten uit onroerende zaken die u in Nederland bezit Voorbeeld Lees verder →