Vestiging in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

176-D Vestiging in Portugal?

Wij zijn hier om U te helpen en te begeleiden schrijf ik vaak. Meestal refereer ik dan naar de aankoop van onroerend goed.

Maar steeds meer mensen hebben het voornemen opgevat om zich hier permanent te vestigen.

In het verleden was een overweging om te verhuizen dat de belastingtarieven hier lager waren dan in Portugal maar dat is niet langer het geval. Toch heeft Portugal een aantal nieuwe constructies bedacht om vestiging in Portugal fiscaal aantrekkelijk te maken voor Europeanen (NHR) of voor mensen voor buiten Europa via een Golden Visa.

Maar bedenk wel alle voor- en tegens voordat U een dergelijke stap overweegt want U moet zich dan laten uitschrijven in het land van herkomst en dat heeft vaak ook gevolgen. Voor Nederlanders b.v. dat ze geen A.O.W. meer opbouwen. Op ieder jaar weg uit Nederland wordt 2% korting in mindering gebracht op uw latere AOW-uitkering. Tevens is men dan niet meer verzekerd voor ziektekosten in het thuisland of is dit alleen mogelijk tegen hele hoge premies.

Wat komt er allemaal bij kijken als U zich in Portugal wil vestigen:

1. Allereerst zult U een Portugees belasting nummer moeten aanvragen.

2. Mogelijk wilt / moet U hier werken en dan moet U een belastingactiviteit gaan opgeven bij de belastingdienst of als het volume groot is, dan is het mogelijk verstandig om een firma op te zetten (kosten rond de € 1.500 bij advocaat)

3. U zult ingezetene moeten worden van Portugal (Resident)

4. U moet dan wel een adres hebben waar U woont en ingeschreven staat.

5. U zult een gezondheidskaart (Cartão de Utente) moeten aanvragen zodat U in aanmerking komt voor gezondheidszorg.

6. U zult zich in moeten schrijven bij de NISS (Sociale Verzekering Bank) en maandelijks moeten gaan afdragen (hier wordt dan ook Portugees pensioen opgebouwd). In principe zijn de sociale lasten ongeveer 35%!

7. Misschien wilt U uw auto wel invoeren. (kosten mogelijk rond de € 1.000 voor despachant)

8. U zult een speciale verklaring moeten aanvragen dat U mag rijden met Uw buitenlands rijbewijs. U mag dat gebruiken totdat het verloopt, dan zult U een Portugees rijbewijs moeten aanvragen.

9. Misschien wilt u een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor een speciaal belastingsysteem.

10.Mogelijk wilt U ook nog een particuliere ziektekosten- of andere verzekeringen afsluiten.

De meeste van bovengenoemde stappen kunnen wij verzorgen via 1 van onze zustermaatschappijen of via derden.

Wij rekenen € 500 + BTW (IVA) voor onze bemiddeling waar alle bovengenoemde stappen onder vallen, behalve het opzetten van een Portugese firma en het invoeren van een auto.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook