Residentie kaart

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Vestigen in Portugal - Residdentie kaart

Welke regels voor u gelden, hangt af van uw Nationaliteit. De regels voor inwoners van de landen van de Europese Unie zijn meestal minder streng daar deze landen proberen de mobiliteit van werknemers te bevorderen en allemaal dezelfde regels hebben.

Inwoners van de landen van de Europese Unie

De Residencia wet in Portugal is in 2006 gewijzigd. De lang verwachte verandering in de wet is eindelijk doorgevoerd, met aanpassingen in de procedures voor inwoners van de landen van de Europese Unie. De nieuwe wet (Decreto Lei 37/2006 d.d. 9 augustus) voert EU Richtlijn 2004/58/EC uit en erkent 3 soorten vreemdelingen in Portugal: vreemdelingen die een kort bezoek aan Portugal brengen (t/m 3 maanden), aanvangsresidenten en permanente residenten. Onderstaand vindt u de vereisten voor deze groepen.

Als u langer dan 3 maanden in het land verblijft, dient u zich te registreren. Dit is een eenvoudige procedure, waarbij u een zelf-declaratie ondertekend bij uw lokale „Câmara Municipal“ (Gemeentehuis). Deze registratie is 5 jaar geldig. Indien u na 5 jaar in Portugal wilt blijven wonen, moet u bij de SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) een Inwonerskaart aanvragen.

Nieuwe Inwonerscertificaten

Zodra u meer dan 3 maanden in een jaar in Portugal verblijft, bent u verplicht zich binnen 30 dagen te registreren. U doet dit bij uw lokale Câmara Municipal met uw paspoort of identiteitskaart en uw Portugese belastingnummer en vult daar een formulier in, waarin u verklaart in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U hoeft hiervoor geen begeleidende documenten te overleggen, maar de declaratie vraagt wel om informatie omtrent de volgende onderwerpen:

  • Werkzaam of werkeloos
  • Opgave van inkomsten en ziektekostenverzekering
  • Opleiding
  • Familie.
  • De opgave van inkomsten en ziektekostenverzekering is nodig om ervoor te zorgen dat vreemdelingen niet gaan profiteren van de Portugese staat. U hoeft dus geen papieren te overleggen bij de zelfdeclaratie, maar valse aangifte is strafbaar waarbij de kaart wordt ingetrokken (zie onderaan bij „Intrekking van Residencia“)
  • Bewijs van adres in Portugal, hetzij d.m.v. een koopakte of geldig huurcontract.

De Câmara zal een certificaat uitgeven, welke 5 jaar geldig is. Dit is een A4 formulier, die u altijd bij u moet dragen. Indien u na 5 jaar nog in Portugal verblijft en dit wilt verlengen, zal de procedure volledig anders zijn.

Deze tweede aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning dient te geschieden bij de Immigratie Dienst (SEF). U wordt dus na 5 jaar als permanente inwoner beschouwd en derhalve dient u de Portugese autoriteiten te informeren als u het land verlaat. Uw Inwoners (Residencia) Kaart moet ook op tijd worden vernieuwd, dit is uitsluitend een vernieuwing van uw kaart en niet vernieuwing van vergunning.

Diegenen, die al een Cartão de Residência hebben, volgen de regels die betrekking hebben op hun huidige kaart. Dus als uw kaart verloopt gaat u pas een nieuwe kaart aanvragen volgens het nieuwe systeem en krijgt u een andere kaart.

De belangrijkste veranderingen zijn de vereenvoudiging van de eerste verblijfsvergunning, waarbij de Câmara uw aanvraagformulier behandelt en u niet meer bij de SEF hoeft aan te kloppen, én de geldigheidsduur van de kaarten.

Intrekking van Residencia

Dit zal geschieden indien de houder van de Residência Portugal meer dan twee opeenvolgende jaren heeft verlaten of als de autoriteiten menen dat de houder zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van het recht op verblijf, fraude of verstandshuwelijk.

Verblijfsvergunning voor minderjarigen

Iedere, in Portugal wonende, minderjarige is verplicht een verblijfsvergunning te hebben na inschrijving op de middelbare school (Ciclo). U moet hiervoor een kopie van het paspoort, 2 pasfoto’s en een inschrijfbevestiging van de school overleggen (een tijdelijke registratie is ook mogelijk).

Vernieuwen

Vernieuwen van uw Residência doet u door telefonisch een afspraak te maken. U draait 808 202 653 of 808 962 690 en als opgenomen wordt krijgt u een automatische telefoon beantwoorder. U drukt nu 1 voor boekingen Indien u in de regio Porto of Viseu woont drukt u vervolgens wederom 1 Indien u in de regio Espinho, Figueira da Foz, Coimbra of Aveiro woont drukt u 2 Indien u in de regio Lisbon, Cascais of Setubal woont drukt u 3 Indien u in de regio Algarve of Madeira woont drukt u 4

Daarna drukt u 4 (= overige, zoals vernieuwen van Residência)

U krijgt vervolgens iemand van de SEF en hiermee maakt u een afspraak en wordt u ook verteld wat u dient mee te brengen. U hoeft dan alleen nog maar bij uw locale SEFkantoor te verschijnen op de dag en tijd waarop u geboekt heeft.

Als uw Residência meer dan 2 jaar is verlopen, wordt u beschouwd als nieuwe resident en moet u zich wederom laten registreren bij uw locale Câmara Municipal voor 5 jaar (zie boven).


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook