Veranderingen in offshore per 01/01/02

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Eerder dit jaar liet ik de meesten van u al weten dat er in de Portugese begroting voor 2002 wijzigingen betreffende de fiscale behandeling van offshore maatschappijen waren opgenomen.

Ondertussen is de begroting goedgekeurd en wet van gewijsde geworden en is op 1 Januari 2002 in werking getreden. De wet staat bekend als DL nº 109-B/2001 van 27 December 2001.

De voordelen van het hebben van een huis waarbij de aandelen meestal worden gehouden door nominee share holders voor de begunstigde (u) zijn u allen bekend, maar voor de goede orde nog even een kort résumé:

  • Wanneer het huis wordt verkocht vindt dit plaats via een transactie (aandelenoverdracht) die zich afspeelt buiten Portugal, met als gevolg dat er aan de Portugese staat geen overdrachtsbelasting, vaak 10% over de marktwaarde, geen Notariskosten, ongeveer 1,25% en geen registratiekosten, ongeveer 0,5% betaald hoeven te worden.
  • Vanwege de aard van de transactie (aandelenoverdracht) wordt er ook geen vermogenswinstbelasting betaald.
  • Geruislose overgang van eigendom door versterf van één of meerdere van de begunstigden indien de aandelen in gelijke delen worden gehouden, waardoor er ook niet door het Nederlandse en Portugese proces van erfrecht gegaan behoeft te worden en er ook geen successierechten in Portugal en meestal ook niet in Nederland verschuldigd zijn.

Er waren/zijn natuurlijk ook al nadelen aan verbonden:

  • Men komt niet in aanmerking voor een vrijstelling van maximal 10 jaar voor ontheffing van de Contribuição Autarquica (C.A) vergelijkbaar met in Nederland onroerende zaak belasting (O.Z.B). Opm: Voor deze vrijstelling komt men echter alleen in aanmerking als men hier resident is en het een 1e woning betreft voor eigen gebruik.
  • Er zijn kosten verbonden aan het opzetten en onderhouden van de off-shore. Gemiddelde kosten afhankelijk van de jurisdictie ongeveer € 1.000 p/j.
  • In het geval er een hypotheek afgesloten is om het onroerend goed te verwerven komt men meestal niet in aanmerking om de kosten verbonden aan het hebben van een hypotheek te gebruiken als aftrekposten of tax credits. Opm 1: De meeste klanten maken hier überhaupt geen gebruik van. Opm 2: De Nederlandse belastingwetgeving is echter onlangs dusdanig veranderd dat wanneer het huis in Portugal uw enige eigen woning is (dus u heeft in Nederland geen woning) en u heeft wel inkomen in Nederland dan kan men de hypotheekrente verschuldigd op het in Portugal gelegen onr. goed in Nederland wel kan aftrekken.

Het is duidelijk dat zeker nu steeds meer mensen gebruik maken van deze constructie de Portugese regering in navolging van Frankrijk en Spanje daar wat aan heeft willen doen. De voorstellen van de Portugese minister van Financiën zijn dus nu aangenomen en werden gepubliceerd op 27 December 2001 en zijn van kracht voor firmas die gevestigd zijn in één van de 83 landen of gebieden die voorkomen op een (zwarte) lijst die gepubliceerd is door het Min. van Financiën. Het houdt het volgende in:

  1. In plaats van de gangbare ongeveer 1% (de gemeentes hebben de mogelijkheid om een heffing te doen tussen de 0,7 en 1,3%) die men tot op heden betaalde voor Contribuição Autarquica (onroerende zaak belasting) betalen off-shore companies met ingang van 2002 voortaan 2%. Deze heffing wordt geheven over de Valor Tributável (V.T.) met ingang van dit jaar, welke belasting opeisbaar wordt in 2003. Opm. De V.T. is de waarde die de belastingdienst toekent aan het betreffende onroerend goed en is een de meeste gevallen veel lager dan de marktwaarde. Iedere eigenaar kan in principe in zijn eigendomspapieren zien welke waarde zijn huis heeft. In geval van twijfel kan men contact met mij opnemen.
  2. De Portugese belasting gaat er daarnaast van uit dat een offshore (wel of niet actief) een zeker rendiment behaald. Dit rendiment is bepaald op 1/15 van de V.T. Dit rendiment wordt belast tegen

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook