Hoe nu verder met de offshore - Deel 2

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Nu we weten dat het waarschijnlijk is dat offshore companies hun langste tijd hebben gehad en het zeer onwaarschijnlijk is dat toekomstige kopers deze willen overnemen moeten de houders van aandelen zich beraden wat te doen.

Ik moet bekennen dat ik in het verleden ook veel mensen inclusief mijzelf heb geadviseerd om o.g. onder te brengen in offshore firma´s. Dat was toen. We moeten nu kijken wat voor opties er zijn om de pijn zoveel mogelijk te verzachten.

Laten we ervan uitgaan dat eind 2017 Portugal inderdaad het register heeft ingevoerd waaruit blijkt wie de aandeelhouders, directeuren en bestuurders zijn en waar deze zijn gevestigd.

In de nieuwe wetgeving staat tevens, op straffe van grote boetes bij verzuim, dat men binnen 15 dagen veranderingen moet registreren. Dan heeft de Portugese overheid dus kennis wanneer er een aandelentransactie plaatsvindt.

Deze worden dan in principe ook belast tegen 28% belasting waarbij de koper van de aandelen tevens IMT (overdrachtsbelasting) moet betalen.

Zo zijn in een aantal jaren alle pijlers onder het bestaan van de offshore weggeslagen. Vroeger of later zal men moeten betalen. Weg anonimiteit en dat kan grote gevolgen hebben want wat heeft de indirecte eigenaar gedaan in zijn thuisland?

Mogelijk hebben heel veel mensen gedacht dat er niets gedaan hoefde te worden.

Maar in werkelijkheid had men “aandelen” en deze horen thuis in box 3 en hadden opgegeven moeten worden (vermogen). Erg genoeg wanneer de fiscus daarachter komt of U het vrijwillig aangeeft, aangezien U dan mogelijke een naheffing kunt krijgen over 5 of meerdere jaren.

Maar misschien wordt het nog erger wanneer U niet kunt aantonen waar het geld van deze aankoop vandaan kwam.

Wat voor opties zijn er?

Veel hangt af wat uw toekomstplannen zijn met het huis. Sommigen zeggen ik ga nooit verkopen of wonen er misschien zelf permanent. Anderen willen misschien in 1 tot 5 of 5 tot 10 jaar verkopen. Afhankelijk daarvan heeft U volgens mij de volgende opties.

 1. Het laten zoals het is. Dat gaat betekenen dat U jaarlijks mogelijk 7,5% over de V.T.-waarde van het huis moet gaan betalen aan I.M.I./ O.Z.B. + ook nog A.I.M.I. + hoge jaarlijkse onderhoudskosten.
 2. Eventueel nieuw bestuur aanstellen dat niet in een zwarte jurisdictie is gevestigd. Kosten nu zijn mogelijk € 300-400 en daarnaast jaarlijks een iets lager bedrag aan onderhoudskosten. Zo goed als zeker een tijdelijke oplossing. Ook de kosten van de fiscale vertegenwoordiging zullen omhooggaan vanwege de gestegen verantwoordelijkheid en toenemende werkzaamheden.
 3. Terugkopen op eigen naam. In de afgelopen jaren hebben al veel van mijn klanten hun offshore opgeheven en het weer op eigen naam gezet. De offshore verkocht het dan aan de begunstigde/aandeelhouder (u zelf) met alle bijkomende kosten (vaak tienduizenden Euro’s) van dien:
  • Overdrachtsbelasting
  • Zegelkosten
  • Notaris
  • Registratie
  • Advocaat en verder nog
  • Kosten opheffen van de offshore in Portugal en het buitenland en tevens
  • Kosten voor een accountant want deze is nodig voor
  • Het indienen van de IRC-aangifte (vennootschapsbelasting) en daarna het betalen van de mais-valia (vermogenswinstbelasting) door de offshore.
  • Heeft U de pech gekozen te hebben voor een offshore in Malta dan zijn de kosten nog veel hoger want dan moet er ook daar aangifte gedaan worden. De belasting is daar 35% tegen 25% of 28% in Portugal.

Vooral de betaling van vermogenswinstbelasting kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een beetje pech is de aanslag € 100.000 of meer.

Want wat is er in het verleden gebeurd?

15 tot 20 jaar geleden hebben veel mensen die al een huis op eigen naam hadden het ondergebracht in een offshore. Men deed dat vaak voor de laagst mogelijke prijs.

Stel de marktwaarde van het huis was € 300.000 en de V.T.-waarde € 100.000.

Het was dus mogelijk om het huis te verkopen aan de offshore voor € 100.000 niet beseffende dat er op die manier een verborgen belastingschuld werd opgebouwd van € 200.000.

Men dacht daar niet aan omdat we er allemaal van uitgingen dat een toekomstige koper toch wel de aandelen van de offshore zou overnemen.

Zelfs als mensen de aandelen niet overnamen heeft het tot ongeveer 2002-2004 geduurd voordat de Finanças actief ging worden met het opsporen van mensen die geen belastingaangifte deden van de verkoop.

Het systeem nodige daartoe ook uit. Want verkocht je in februari 2001 dan moest/kon je pas aangifte doen van verkoop in mei 2002. De aanslag kwam dan in augustus of september van dat jaar.

Stel de verkoper was een buitenlander, die was dus al lang terug naar zijn of haar land zonder een adres achter te laten.

Dat heeft dus o.a. geleid tot de invoering van “de fiscale vertegenwoordiger”, zodat de fiscus altijd een aanspreekpunt in Portugal had. Treed ik nu op namens een verkoper dan hou ik nu geld voor de aanslag onder mijn beheer.

 1. Schenking aan kinderen is misschien een andere optie die mensen mogelijk overwegen. Een goede optie in Portugal want Portugal kent (nog) geen schenking en of- successierechten. Maar doet een Nederlander dat als zij beiden in Nederland wonen dan is het te verwachten dat de verkrijger schenkingsrecht moet betalen in Nederland. In principe is er natuurlijk een jaarlijkse belastingvrije som en éénmalig de mogelijkheid om tijdens leven een groter bedrag te schenken maar anders zal er 10% betaald moeten worden.
 2. Tja en dan is er nog een andere optie die eigenlijk al jaren bekend is maar waar maar weinigen gebruik van hebben gemaakt omdat het misschien te mooi is om waar te zijn. Velen deden het ook niet omdat de kosten behoorlijk hoog leken, meer dan € 10.000. We hebben het over (wederom) het verhuizen van de zetel van offshore naar onshore Portugal. Toch hebben enkele van mijn klanten dit gedaan. De 1 was er tevreden over, anderen minder. In de Algarve was er een firma “Eurofinesco” die deze mogelijkheid aanbood. Andere professionals plaatsten hun vraagtekens bij deze constructie of onderdelen ervan. Maar misschien was dat ten onrechte en meer uit eigen belang. Ik ben nu bezig om nader juridisch en fiscaal uit te zoeken wat de waarheid is. Zodra ik daar een goede opinie over heb zal ik deze delen op mijn www.realestate-algarve.info site.

zie ook: Hoe nu verder met de offshore - Deel 1


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook