Sociale lasten onafhankelijke werkers

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Portugal kent een afwijkend systeem voor het heffen van social lasten van onafhankelijke werkers i.v.m. Nederland.

Is het in Nederland inkomensafhankelijk in Portugal heeft men heel lang het minimum loon als heffingsbasis gebruikt. Dat is zoals we weten redelijk laag en bedraagt voor 2005 een bedrag van € 374,40.

Men kan kiezen uit 2 schema’s:

  • Het verplichte waarbij men 25,4% van dit minimum afdraagt

  • Het uitgebreide waarbij men 32,0 % .

Het verschil zit in de dekking. Bij het uitgebreidere systeem heeft U o.a. ook recht op een uitkering in geval van ziekte. In beide percentages zit ook de oudedagsvoorziening ingebouwd (Pensão = AOA).


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook