Overlijdensakte

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Indien er iemand op Portugees grondgebied komt te overlijden dienen de authoriteiten daarvan in kennis gesteld te worden en wel binnen 48 uur na overlijden van de persoon of nadat hij/zij gevonden is of 48 uur na autopsie.

De aangifte dient gedaan te worden bij de Conservatório de Registo Civil (Burgelijke Stand) op basis van een verplichte verklaring, welke ten doel heeft om de omstandigheden waar onder iemand overleden is vast te stellen. Op dat moment vervallen al zijn rechten en verplichtingen en vangt het proces van erfopvolging aan.

Op basis van deze aangifte ontvangt men een overlijdensakte (Boletim de óbito). Deze kan of in het Portugees zijn maar ook een Internationaal karakter hebben. Deze akte is nodig om de begrafenisprocedure in gang te zetten.

Wie kan deze aangifte doen?

  • Het meest naaste familielid of andere familelieden van de overledene die aanwezig waren tijdens het overlijden.

  • De directeur of administrateur van het ziekenhuis


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook