Medische behandeling in Nederland

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Medische behandeling in Nederland toegestaan

Nederlandse gepensioneerden die in het buitenland wonen, kunnen in de toekomst voor een medische behandelding in Nederland terecht. Dat staat in een amendement dat op 9 juli is aangenomen door het Europees Parlement. Op dit moment betalen deze mensen zorgpremie in Nederland, maar hebben zij alleen recht op zorg in hun woonland. De pensionado’s moeten wel geduld hebben tot 2010.

Veel Nederlandse gepensioneerden wonen in een ander land van de Europese Unie. Wanneer deze gepensioneerden alleen Nederlandse pensioenen ontvangen, hebben zij recht op zorg in hun nieuwe woonland. Deze zorg is gebaseerd op de basiszorg die geldt in dat land. Uitsluitend voor spoedeisende hulp of een bezoek aan een huisarts kunnen zij, zonder voorafgaande toestemming, ook in Nederland terecht.

Woonlandfactor In sommige gevallen is de zorg in het woonland van mindere kwaliteit dan in Nederland. Daarom heeft de overheid de ‘woonlandfactor’ ingevoerd. De zorgkosten in Nederland worden vergeleken met bijvoorbeeld de zorgkosten in Spanje. Uit die verhouding vloeit een omrekeningsfactor voort; de woonlandfactor. Voor Spanje is dat 0,36. Dat betekent dat een gepensioneerde Nederlander in Spanje 36 procent betaalt van de Nederlandse zorgpremie.

België 0,62
Frankrijk 0,58
Portugal 0,30
Noorwegen 1,30

Amendement Tot voor kort mochten Nederlandse gepensioneerden, op grond van de Europese wetgeving, niet naar Nederland komen om een medische behandeling te ondergaan. Veel gepensioneerden beschouwen dit als een onrecht. Op 9 juli diende CDA-Europarlementariër Ria Oomen een amendement in met betrekking tot het vrije woon- en werkverkeer binnen de Europese Unie. Een onderdeel van dat amendement gaat over de zorg. Naar alle waarschijnlijkheid treedt het amendement in 2010 in werking en dan is het voor Nederlandse gepensioneerden mogelijk om zich in Nederland medisch te laten behandelen.

bron: mondi


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook