Importeren van een Auto

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Importeren/registreren

De eenvoudigste manier om een voertuig met geldige Portugese registratiedocumenten te verkrijgen, is het kopen van een nieuwe auto bij een officiele dealer die het voertuig ook voor U registreert. Dit heeft ook voordelen met betrekking tot service, garantie en het verkrijgen van onderdelen. Desalniettemin, importeren is een optie en er kunnen belastingvoordelen zijn, wanneer men vanuit een EU land een voertuig importeert, dat men aldaar langer dan 12 maanden in bezit heeft gehad.

Importeren is een proces in drie fasen. In de eerste plaats, om het voertuig legaal te kunnen gebruiken terwijl de procedure van importeren in gang is gezet, moet de eigenaar een lange- termijn-vergunning aanvragen (Guia de Circulação) bij het douanekantoor. In de tweede plaats, moet de eigenaar bij hetzelfde douanekantoor een verzoek indienen voor ontheffing- of bepaling van voertuigenbelasting. Ten derde moet het voertuig geregistreerd worden bij de Direcção Geral de Viação (IMTT), waarna het Documento Único (autopapieren) naar u wordt opgestuurd.

Ontheffing van ISV (Imposto sobre Veículos) is mogelijk voor personen, die de 12 maanden voorafgaand aan emigratie naar Portugal, in een ander EU-land hebben gewoond. Dit moet kunnen worden aangetoond d.m.v. rekeningen van nutsbedrijven enz. Het is belangrijk u direct uit te laten schrijven als u verhuist naar Portugal. Ontheffing moet binnen 6 maanden na verhuizing worden aangevraagd, er vanuitgaande dat u geen inkomen in Portugal heeft ontvangen vóór verhuizing . U kunt dit aanvragen bij één van de zeven douanekantoren (Lissabon, Matosinhos, Aveiro, Setúbal, Faro, Funchal, en Ponta Delgada).

Na het overleggen van de dokumenten aan de douane, geeft deze u een ontvangstbewijs, waarmee het voertuig voor de periode aangegeven op het ontvangstbewijs, kan worden gebruikt. Deze periode kan worden verlengd totdat de procedure van importeren is voltooid. Dit kan wel één jaar in beslag nemen. Slechts één keer in de 10 jaar kan er aanspraak worden gemaakt op vrijstelling van voertuigenbelasting.

Portugese voertuigregistratie (matricula)

De Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestes (IMTT)is de afdeling van de regering, die verantwoordelijk is voor registratie- en eigendom van voertuigen, en voor het uitgeven van kentekens.

Portugese kentekens kunnen alleen voor een in het buitenland geregistreerd voertuig worden uitgegeven, indien de technische specificaties aan Portugese- en/of EU eisen voldoen. Het proces voor het bepalen of een model aan deze eisen voldoet, heet Homologação.

Als het model niet is erkend voor gebruik in Portugal, maar wel geregistreerd in een ander EU-land, dan is een origineel certificaat van de fabricant, of een genotariseerde kopie, vereist. Het voertuig dient een technische inspectie te ondergaan bij een geregistreerd keuringscentrum. Voor motorfietsen zal dit ook een geluidstest inhouden. Voor modellen die niet eerder zijn geregistreerd in de EU is het gecompliceerder.

Na overlegging van de papieren, moet een keuring van het voertuig worden gedaan om te checken of chassis- en motornummers, aantal zitplaatsen, lichten, reflectoren en beveiligingsuitrusting aan

Portugese maatstaven voldoen. Deze inspectie wordt gedaan bij een Centro de Inspecção Classe B. In de Algarve zijn die te vinden in Lagos, Portimão en Loulé. Na een succesvolle inspectie, zal de

IMTT het voertuigregistratiedocument (Documento Unico) afgeven, zie bulletin M/02/NL Autopapieren.

Agentschappen

Een aantal organisaties kan een voertuig voor u registreren, waaronder de Portugese Automobielclub (Automóvel Clube de Portugal, ACP), Douaneagenten (Despachante Oficial) en andere agentschappen die diensten verlenen aan expats. Voor nieuwe inwoners kan het gebruik van een agentschap het proces vereenvoudigen. In de Portugese Gouden Gids zijn de agentschappen te vinden onder “Agências de Documentação” of “Despachante Oficial” en enkele zijn zelfs te vinden in onze AFPOP Advantage Directory.

Voertuigenbelasting (Imposto Sobre Veiculos ISV) 2007

Deze belasting is gebaseerd op de capaciteit van de motor, de ouderdom van de auto en de CO2emissie. Voor lichte, niet-commerciële voertuigen en voertuigen met 4-wiel-aandrijving of commerciële voertuigen, kan de belasting met behulp van de volgende tabel berekend worden. Het vermogen van de motor moet vermenigvuldigd worden met het belastingtarief per cc, waarna de korting hier vanaf moet worden getrokken. Het resultaat van de CO2emissie vermenigvuldigd met de gerelateerde belasting en vermindering van de korting, moet daarbij worden opgeteld.Voor gebruikte voertuigen bestaan kortingen wanneer voertuigen meer dan 6 maanden oud zijn en geimporteerd zijn vanuit een ander EU land, waar alle relevante belasting is betaald. (zie tabel volgende pagina).

Als voorbeeld hebben wij een 6 jaar oud, benzine voertuig, 2.000 cc motor capaciteit en een CO2 emissie van 140.

CC : 2000 x 4.25 = 8500 – 4857.50 = 3642.50
CO2: 140 x 31.50 = 4410 – 3549.00 = 861.00
                  + -------
                  = 4503.50
                  –   52%
                   --------  
                  = 2161.68

De volgende tabellen gelden voor lichte niet-commerciele voertuigen, lichte commerciële voertuigen (mistos), personenauto’s tot 8 zitplaatsen (de bestuurder niet meegeteld) lichter dan 2500 kg, en voertuigen met 4-wiel aandrijving lichter dan 2500 kg:

Belasting Motorcapaciteit

Capaciteit Belasting (€/cc) Korting (€)
Tot 1250 cc € 0.90 € 670.00
Meer dan 1250 cc € 4.25 € 4857.50

Belasting CO2emissie voor Benzine voertuigen

CO2 uitstoot klasse (in gram per km) Belasting (€) Korting (€)
T/m 115 € 3,50 € 329.00
116 t/m 145 31.50 3.549.00
146 t/m 175 38.00 4.491.50
176 t/m 205 90.00 13.591.50
Meer dam 205 125.00 20.766.50

Belasting CO2emissie voor Diesel voertuigen

CO2 uitstoot klasse (in gram per km) Belasting (€) Korting (€)
T/m 95 10.00 730.00
96 t/m 120 48.00 4.340.00
121 t/m 140 98.00 10.340.00
141 tot 170 119.00 13.280.00
Meer dan 170 168.00 21.610.00

ISV-Belastingkortingen voor gebruikte voertuigen geïmporteerd vanuit een ander EU land

Kenteken jaar Kortingspercentage
Van 1 tot 2 jaar oud 20%
Meer dan 2 jaar tot 3 jaar oud 28%
Meer dan3 jaar tot 4 jaar oud 35%
Meer dan 4 jaar tot 5 jaar oud Meer dan 5 jaar oud 43%
52%
LET OP: BOVENGENOEMDE TARIEVEN ZIJN EXCLUSIEF 20% IVA (btw)

De vereiste dokumenten voor het importeren van gemotoriseerde voertuigen door buitenlanders zijn (Dec.-Lei 40/93):

 • een bewijs van Europese Typegoedkeuring nodig. Vanaf 1995/1996 leveren fabrikanten daarom een Certificaat van Overeenstemming bij nieuwe auto’s. Op het Certificaat staat alle technische specificaties van het voertuig en het EG-typegoedkeuringsnummer.

 • Technisch Keuringrapport van een Inspectiecentrum Klasse B

 • Modelo 9, Document gewaarmerkt door de Alfandega en het IPOcentrum

 • Originele autopapieren

 • Kopie van de Cartão Contribuinte, Belastingregistratiekaart van Portugal

 • Kopie van Legitimatiebewijs

 • Kopie van Rijbewijs

 • Gefrankeerde enveloppe met uw adres

 • € 33,00

Als u belastingontheffing aanvraagt dient u ook het volgende te overleggen:

 • Het origineel van het tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs, minstens 12 maanden op naam van de importeerder.

 • Verklaring van het land van herkomst of het consulaat, met begin en einddatum van het verblijf aldaar en de officiële uitschrijving.

 • Verklaring van het belastingkantoor ter plaatse (Repartição de Finanças), dat de importeerder géén inkomsten heeft verworven in Portugal gedurende de laaste drie belasting jaren.

 • Formulier Modelo 22.1100, ingevuld en ondertekend, voor de aanvraag van ontheffing. Voor ernstig gehandicapten is dit Modelo 22.1100.

 • Certificaat van de Junta de Freguesia met uw officiële woonadres (exacte datum van intreding)

 • Schuldvrij-verklaring van de Finanças als bewijs dat u geen schulden heeft bij de belastingdienst

 • Schuldvrij-verklaring van de Segurança Social als bewijs dat u bij deze instelling geen schulden heeft

 • Rekeningen van nutsbedrijven op uw naam uit het land van herkomst van de laatste 12 maanden.

 • Residençia Certificate

Ernstig gehandicapten dienen ook een document te overleggen voor het aantonen van de handicap.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook