December 2002

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

December 2002

Belastingontduiking.

  • In een laatste aanvulling op de rijksbegroting is eenclausule opgenomen om het ontduiken van overdrachtsbelasting en vermogenswinstbelasting tegen te gaan. De belastingdienst heeft vanaf deze week de verplichting om alle aangiftes door te sturen naar de plaatselijke gemeente. Indien de gemeente kan bewijzen dat de opgegegeven waarde sterk afwijken van de marktwaarde hebben zij het recht om het onroerend goed tegen deze prijs te kopen zonder verder compensatie.
  • De Europese ministers van Financien hebben een formele procedure in gang gezet om Portugal te straffen voor zijn omvangrijke begrotingstekort. In het uiterste geval kan Portugal een hoge boete van Brussel krijgen voor het overtreden van het zogeheten stabiliteitspact. Het Portugese begrotingstekort lag vorig jaar op 4,1 procent van het bruto binnenlands product, veel hoger dan het plafond van 3 procent dat bij de introductie van de euro in 1999 is afgesproken. De Portugese regering heeft al ingrijpende bezuinigingen en belastingverhogingen doorgevoerd, maar die leiden in eerste instantie vooral tot arbeidsonrust. Intussen klinkt een steeds luidere roep om versoepeling van het stabiliteitspact, onder meer van Duitsland en Frankrijk. Deze grootste twee eurolanden stonden aan de basis van de strenge begrotingsregels, maar dreigen die nu zelf te overtreden. De andere eurolanden zien vooralsnog weinig in een versoepeling. Zie ook: http://www.rnw.nl/achtergronden/html/euro020926.html
  • In de begroting voor het jaar 2003 wordt (eindelijk) voorgesteld om de overdrachtsbelasting (Sisa) te verlagen. In principe zijn alle aankopen onder € 61.216 vrijgesteld en worden de bedragen tussen € 61.216 en € 169.376 belast via een schijventarief met percentages tussen de 1,3 en 10%.Om de negatieve inkomsten te compenseren zal de onroerend goed belasting (Contribuição Autarquica) mogelijk verhoogd worden. Deze maatrgelen kunnen de aanzet zijn om de Sisa stapsgewijs helemaal af te schaffen.
  • Benzine wordt weer duurder. Loodvrij 95 wordt €0,96 p/l.
  • Onroerend goed prijzen stabiliseren zich.
  • Uitbreiding van EU met 10 nieuwe lidstaten vormt bedreiging voor de werkgelegenheid in Portugal. Reeds vele tienduizenden oost europese werkers zijn al de laatste jaren al dan niet legaal actief in bouw en toerisme. Uitbreiding met de 10 voorgestelde lidstaten zal velen van hen aantrekken om nu legaal naar Portugal te komen. Het aantal geregistreerde buitenlanders in Portugal is tussen 1991 em 2001 verdubbeld en bedraagt nu 2,2% van de totale bevolking. Van deze vallen slechts 5% in de groep gepensioneerden. 14% zijn kinderen en 81% werken in Portugal. Op 30 October staken mogelijk de immigratiediensten en tevens zijn acties te verwachten bij belastingdienst en onderwijs.
  • Winkels in Portimão op het Internet via www.centroportimao.com De Aecops is tamelijk somber over de toekomst in de bouw in de Algarve. Publieke werken blijven achter vanwege gebrek aan financiële middelen van de regering. Men dringt aan op herziening van overdrachts en onroerend goed belasting (dit zijn beide gemeentelijke belastingen). Gemeente Lagos overweegt om de onroerend goed belasting in 2003 met 30% te verhogen van 1,0 tot 1,3% van de V.T. (Valor Tributável) Off shore bank in Ierland geeft onder druk 9.000 namen vrij van mensen die zogeheten off shore rekeningen hebben en daar meestal geen belasting over betalen.
  • Portugese belastingdienst verklaart oorlog aan belastingontduikers. 100.000 mensen waaronder veel buitenlanders staan op een lijst om binnenkort vernatwoordign af te leggen over hun belastingaangifte.

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook