Belastingheffing op huurinkomsten

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

In mijn Artikel 057-D Afhandeling erfenis in Portugal ben ik ingegaan op de de vereisten die gesteld worden om legaal te kunnen verhuren. Dat heet A.L. (Alojamente Local). Het doel van deze wetgeving is dat Portugal een bepaalde standaard stelt waarop mensen die naar Portugal komen kunnen vertrouwen. Het huis moet veilig en hygiënisch zijn!

De andere reden is om oneerlijke concurrentie met de Hotel branche te voorkomen.

De Portugese fiscus heeft onlangs wederom aangegeven alle middelen te gaan gebruiken om illegale verhuur en niet betaalde belasting op te gaan sporen. Dat gaan ze doen via web-sites en zelfs zullen ze niet schuwen om zich uit te geven als potentiële huurders en om een recibos vragen.

Boetes op illegale verhuur zijn hoog, naast het feit dat men in het oog loopt bij de belastingdienst.

Er blijven natuurlijk heel veel mensen in Portugal die geen vergunning hebben en toch verhuren.

Van hen zullen er zijn die de inkomsten helemaal niet, of slechts gedeeltelijk opgeven aan de belastingdienst en anderen doen dat wel 100% doen.

Het is en blijft natuurlijk niet eenvoudig om alles 100% in orde te hebben in Portugal. De wetgeving is complex, veranderd voortdurend en het wordt vanwege alle bijkomende kosten steeds minder aantrekkelijk om te verhuren.

Goed laten we er van uit gaan dat men besluit om de huurpenningen (inkomsten) op te geven dan zijn er verschillende scenario denkbaar.

  • Men is Resident en heeft al ander inkomen dat men opgeeft
  • Men is geen Resident en geeft alleen huurinkomsten op
  • Men is Resident en heeft verder geen inkomen

I.v.m. de maatregelen die de Troika Portugal heeft opgelegd is ook de belastingdruk op huurinkomsten behoorlijk verhoogd en bedraagt nu 28% over de winst.

Daarnaast zijn het aantal aftrekposten behoorlijk verminderd waardoor de winst behoorlijk wordt afgeroomd.

Er is echter ook een andere oplossing mogelijk waarbij men de huuractiviteit registreert als een business. Doet men dat dan valt men onder “Regime Simplificado” en dat betekent dat alleen 20% van de brutoinmomsten worden belast. De andere 80% worden beschouwd als bedrijfskosten en hoeven niet gespecificeerd te worden.

De 1e stap die men moet ondernemen is het doen van een “Inicio de Actividade”.

Daarna moet men zich ook registreren bij de Seguranço Social and moet men in principe maandelijks gaan afdragen.

Echter het 1e jaar is men vrijgesteld van betalingen.

Deze betaling heeft als voordeel dat men en verzekerd is voor ziektekosten en een staatspensioen opbouwt.

Echter heeft men al de leeftijd van 65 bereikt en ontvangt men al een pensioen (AOW uit Nederland of Pensão uit Portugal) dan kan men vrijstelling aanvragen.

Voorwaarde is wel dat men een AL vergunning heeft. Deze kan men aanvragen bij de lokale gemeente waar men woont.

In het verleden was het zo dat de huurinkomsten ook in het thuisland moesten worden opgegeven waarbij de belasting in Portugal betaald kon worden afgetrokken als voorheffing.

Dat is echter verleden tijd. Portugal heeft het exclusieve recht om hier te heffen en dan hoeft er in het thuisland niets meer opgegeven te worden.

Dat sluit aan bij de gedachte dat een huis in Portugal in Nederland in box 3 moet worden aangegeven en men daar al vermogensbelasting over betaald.

Is men éénmaal bij de Finanças geregisteerd dan moet men voor iedere verhuurklant een “Recibo Verde” uitschrijven. Dat gebeurt tegenwoordig electronisch zodat de Finanças onmiddellijk inzicht heeft in alle verhuurbewegingen.

De aangifte moet gedaan worden in April/Mei van het jaat volgend op het jaar waarin de verhuur plaatsvindt. Dus deze maand doet men aangifte over de huurpenningen verkregen in 2013.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook