Aanmerkelijk belang

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Vermogen in een ander land

Hebt u vermogen of bezittingen in een ander land, terwijl u in Nederland woont? Dan moet u het inkomen van dit vermogen en bezittingen bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting in Nederland meetellen.

Alles over de aangifte inkomstenbelasting en inkomsten uit het buitenland, zie: Aangifte inkomstenbelasting (internationaal).

Met een aantal landen heeft Nederland een overeenkomst om te voorkomen dat u 2 keer belasting betaalt over hetzelfde inkomen. Lees verder op de pagina: Ik heb inkomsten uit 2 landen – betaal ik dan in beide landen belasting over dezelfde inkomsten?

Inkomen uit het buitenland niet aangegeven? Dan kan alsnog.

Verbeter uw aangifte vrijwillig, of geef vrijwillig alsnog uw inkomen uit het buitenland aan. Gebruik het formulier: Melding vrijwillige verbetering.

Gaat het niet om inkomsten die voorkomen uit sparen en beleggen? Dan doet u daardoor een beroep op de inkeerregeling. U krijgt waarschijnlijk geen boete of minder boete. Gaat het wel gaat om inkomen uit sparen en beleggen? Dan betaalt u altijd een boete voor het niet of niet volledig doen van aangifte. Vanaf 1 januari 2018 kunt u geen beroep meer doen op de inkeerregeling.

Misschien moet u een boete betalen als u verzwegen inkomsten alsnog aangeeft. Maar dat heeft ook voordelen. Want als u volledig meewerkt aan ons onderzoek kunnen wij de boete verlagen.

Geef niet-aangegeven buitenlands inkomen alsnog aan! De pakkans wordt steeds groter.

U krijgt dan misschien een boete. Maar die is vaak lager omdat u vrijwillig zelf alsnog iets aangeeft. Wel moet u de belasting alsnog betalen, en betaalt u vaak rente over belasting die u te laat betaalt. Maar daarna kunt u uw bezit zonder gedoe gebruiken en uitgeven. Wel zo fijn… voor Nederland. En voor u.

Naar algemene informatie over de inkeerregeling, uw aangifte verbeteren of alsnog aangifte doen.

Box 2: aanmerkelijk belang

Hebt u, eventueel samen met uw fiscale partner, een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie? Dan moet u misschien belasting betalen over het voordeel dat u daarvan hebt.

U kunt 2 soorten voordeel hebben:

  1. reguliere voordelen, zoals dividend
  2. vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen

Het belastbaar inkomen in box 2 is het voordeel verminderd met uw persoonsgebonden aftrek en te verrekenen verliezen in box 2. U mag hier persoonsgebonden aftrek verrekenen als u daarvoor in box 1 en 3 te weinig inkomsten hebt. Wat is een aanmerkelijk belang?

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

  • de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

U hebt ook een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening geldt ook als ‘aandeel in een vennootschap’.

Let op!


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook