advocaat

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Verantwoordelijkheid Makelaar

Aansprakelijkheid makelaar vastgoedtransactie Advocaatgeeft toelichting over aanprakelijkheid makelaar voor beroepsfout Uitgangspunt is het bepaald in art. 4:404 BW: “Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Lees verder →