Terugleveren energie in Nederland

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

159-D Terugleveren energie aan het net

Als je met zonnepanelen minder of evenveel stroom opwekt als dat je verbruikt, dan wordt de stroom die je teruglevert (je energie ‘saldo’) afgetrokken van de stroom die je verbruikt. De stroom die jouw zonnepanelen terugleveren trekken wij af van je gebruik. Dit wordt salderen genoemd. Je ontvangt met onze salderingsregeling hetzelfde tarief voor de stroom die je teruglevert als voor de stroom die je gebruikt, inclusief alle belastingen. Lees er hier meer over.

Lees meer over

Hoe werkt salderen met zonnepanelen?

Je kunt het zo zien: eigenlijk gebruik je het elektriciteitsnet als een grote batterij, doordat je de stroom die je teruglevert op een later tijdstip weer kunt gebruiken tegen hetzelfde tarief. Het kan zijn dat je in de zomer meer teruglevert dan je verbruikt, maar in de winter weer meer stroom nodig hebt dan je opwekt. Omdat Greenchoice jouw teruglevering saldeert op je energienota, hoef je geen factuur te sturen over de door jou geleverde zonnestroom. Daarom wordt de salderingsregeling over de periode van een jaar toegepast en heb je flexibele kosten. Tenzij de opbrengst van je zonnepanelen meer is dan je totale verbruik: in dat geval krijg je een terugleververgoeding.

Terugleververgoeding zonnepanelen

Bijna alle huishoudens die zelf zonne-energie opwekken hebben per jaar meer stroom nodig dan ze zelf opwekken. Wek je met je zonnepanelen in een jaar toch meer energie op dan je verbruikt? Dan ga je netto terugleveren na saldering en daar verdien je geld mee. Een leverancier is verplicht een redelijke vergoeding te bieden voor de netto teruggeleverde stroom (zoals vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998). Dit komt bij de meeste energieleveranciers in de praktijk neer op het kale leveringstarief, meestal tussen de €0,04 en €0,08 per kilowattuur.

Hoge terugleververgoeding bij Greenchoiceog

Wij zijn trots op onze klanten die de stap hebben gezet naar eigen, groene energie opwekking. Daarom biedt Greenchoice een hogere terugleververgoeding van €0,08 voor consumenten. Zo houd je met de salderingsregeling in 2020 een mooi extraatje over. Lever je meer dan 2.000 kilowattuur netto terug? Dan ontvang je over de meeropbrengst een vergoeding tegen je kale leveringstarief. Check de voorwaarden voor teruglevering. Deelnemers van Samen Greenchoice die terugleveren worden beloond met 1250 extra punten.

Terugleveren met analoge of digitale meter

De stroom uit je zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet gebeurt automatisch via de meter, dankzij de omvormer van je installatie. Heb je een analoge meter? Dan draait de meter vooruit of achteruit, afhankelijk van wat je op dat moment verbruikt en opwekt. De teruggeleverde energie wordt daardoor op de meter zelf al van het verbruik afgetrokken. Dat zie je niet gespecificeerd terug op de factuur, maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij een digitale meter worden de levering en teruglevering apart geregistreerd. Zowel levering als teruglevering worden samen op één overzichtelijke nota getoond.

Is mijn meter geschikt voor teruglevering?

Bij sommige analoge meters loopt het telwerk niet achteruit en sommige digitale meters hebben geen teruglevertelwerk. Deze meters zijn niet geschikt voor teruglevering en zullen dus eerst vervangen moeten worden door je netbeheerder. Als je vragen hebt over je meter of twijfelt of je meter geschikt is voor teruglevering, dan kun je terecht bij je netbeheerder.

Salderingsregeling na 2020

Het kabinet heeft besloten de salderingsregeling tot 2023 aan te houden. Daarna wordt voor het terugleveren aan het net de saldering stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Eigenaren kunnen zo drie jaar langer salderen dan aanvankelijk was voorzien in het Regeerakkoord, waarin stond dat de salderingsregeling na 2020 zou worden vervangen voor een ‘terugleversubsidie’. Hierdoor blijft het zowel voor particulieren als mkb-bedrijven aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen.

Zakelijke klant?

Ben je een zakelijke klant? Dan ontvang je een terugleververgoeding die gelijk is aan het kale leveringstarief, zonder volumegrens. Lever je als btw-ondernemer stroom terug aan het net? Dan wordt alleen 21% btw berekend over de terugleververgoeding als wij een verklaring ontvangen met de btw-gegevens en een akkoord om namens jou btw te berekenen over de teruglevergoeding. Vul deze verklaring in via je Online Dossier op www.greenchoice.nl.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook