Hypotheek Info RABO

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Hypotheekinformatie Portugal

De Rabobank heeft een Portugese partner. Dit is de Portugese ‘boerenleenbank”, de Caixa de Crédito Agrícola Mútuo C.R.L. (CCAM). De Rabobank kan u daardoor ook in Portugal helpen uw dromen en ambities te realiseren.

De samenstelling van uw dossier gebeurt door de vertegenwoordiger van Rabo Nederland International Desk, die zorgt voor introductie bij de CCAM. Alleen complete dossiers kunnen worden geïntroduceerd. Bij bemiddeling door RNID hoeven Nederlandse (inkomens- en vermogens-) gegevens niet te worden vertaald. Tevens is een Portugese borg niet nodig. Het is niet persé noodzakelijk om klant te zijn bij een Rabobank in Nederland.

De geldlening wordt verstrekt en de hypotheek gevestigd ten behoeve van een vestiging van de CCAM. In de Algarve zijn ongeveer 50 “balcões” waar u terecht kunt.

De lening is gemaximeerd tot 80% van de door de bank getaxeerde waarde. Uw inkomen dient, net als in Nederland, voldoende te zijn voor een gezonde inkomsten/lasten verhouding. Huur- en andere vermogensinkomsten kunnen worden meegeteld, indien aantoonbaar. Maximaal kan 30% van uw aantoonbare inkomen aan woonlasten worden besteed.

De lening dient te zijn afgelost op leeftijd 70 van de oudste schuldenaar. Als uw leeftijd het toelaat kan de leentermijn oplopen tot 40 jaar. De geldlening is altijd een annuïteit (rente en aflossing is een vast bedrag per maand). Aflossingsvrij kent men niet.

De rente is per 3 of 6 maanden variabel, gebaseerd op de rente die banken binnen Europa elkaar in rekening brengen (Euribor) met een opslag (spread). Voor woonhuizen is deze spread 1 à 1,5%. Voor zakelijk o.g. 4 à 5%. Rentevaste periodes kent men niet. Een overlijdensrisicoverzekering op uw (bij een echtpaar beider) leven is verplicht. Deze wordt gesloten bij de CAM Vida (een dochter van Interpolis!) Evenzo is een opstalverzekering verplicht bij Rural Seguros (eveneens CCAM/Interpolis)

Omdat de CCAM een C.R.L. is (Cooperação de Responsabilidade Limitada) dient u lid te worden van de coöperatie en hiertoe minimaal € 500,- te storten op uw betaalrekening. Het openen van een betaalrekening is vanzelfsprekend. Aan te raden is om gebruik te maken van “telebankieren”, zodat u uw rekening kunt beheren via internet. De CCAM heeft een uitstekende site in het Engels.

Bij nieuwbouw wordt hypotheek gevestigd op de grond en de te bouwen opstallen. De middelen voor de bouw worden beschikbaar gesteld met het vorderen van de bouw. Bijvoorbeeld in 5 delen. Tijdens de bouw hoeft u gedurende max. 2 jaar alleen rente te betalen over het verstrekte bedrag.

Voor bemiddeling kunt u contact opnemen met de Rabobank vertegenwoordiger:

Rabobank International Desk

Leonard J. van Biljouw

Business Development Portugal

t. +31 297 513 775

f. +31 297 513 730 m.+31 653 403 780

e. l.biljouw@uithoorn.rabobank.nl

Sobrevisto dos documentos a entregar Overzicht aan te leveren stukken

Plano de investimento Financieringsbegroting

Marketing Plan sucinto Beknopt ondernemingsplan 5)

Mapa da situação situatieschets of landkaartje

Licença de Construcção Bouwvergunning 2)

Licença de Habitação Woonvergunning 3)

Fotografías do imóvel Foto’s van het onroerend goed

Planta da construcção Bouwtekening 2)

Contrato Promessa de compra e venda Voorlopig koopcontract 3)

Nome e endereço da Agência Imobiliária NAW + tel. van de makeleaar

Caderneta Predial (Finanças)


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook