Een eigen bedrijf in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Steeds vaker komen er jongere mensen naar Portugal die dan ook hier iets willen ondernemen. Het feit dat men al naar Portugal komt om een nieuw leven te beginnen getuigt al van ondernemerszin. Dus de stap naar het opzetten van een eigen bedrijf is dan mogelijk de volgende stap.

Onlangs las ik echter dat 80% van alle bedrijven die in Nederland worden opgezet na 5 jaar niet meer bestaan. Dat is even schrikken en dus is een goede keuze in een voor U vreemd land een belangrijke stap.

Afhankelijk van de activiteit en de risicos daaraan verbonden kan men kiezen uit een aantal vormen. Daarvan is “Empresário em nome individual” – Ondernemer op eigen naam, mogelijk voor velen de meest geijkte.

Een volgende meer officiële vorm is de Portugese Ldª (BV).

Hele grote bedrijven zullen mogelijk kiezen voor de SA (Sociedade Anónima) kiezen.

In dit artikel beperk ik mij tot de eerste vorm:

 • Deze is makkelijk en snel op te zetten bij Uw plaatselijk belastingkantoor (Finanças).

 • Er is geen startkapitaal voor nodig.

 • Men dient zich te registreren d.m.v. een formulier genoemd “Inicío de Actividade”

 • Echter als U ophoudt met handelen dan dient U de activiteit officieel af te zeggen d.m.v. “Cessação de Actividade” binnen 30 dagen na beëindiging.

 • De belasting aangiftes zijn eenvoudig (Regime Simplificado) en men hoeft vaak geen officiële boeken bij te houden.

 • Men kan van dit systeem gebruik maken indien de omzet niet groter is dan € 149.639, 37 of indien U diensten verleent deze niet uitkomen boven de € 99.759, 58

 • Als belastbaar inkomen moet men opgeven in het eerste geval 20% van de omzet en in het 2e geval 65% van de omzet.

 • Let wel, de Portugese fiscus accepteert niet dat U geen winst maakt en zal U ook bij een negatief of laag inkomen minimaal aanslaan over een bedrag van € 3.125, 00 1

 • Aangifte moet gedaan worden tussen 16 Maart en 30 April indien dit de enige vorm van inkomsten is.

 • In dit geval maakt U gebruik van zogenaamde Recibo Verdes.

 • De belastingtarieven variëren in 2006 tussen de 12 en 42%.

 • Bovengenoemd systeem is alleen beschikbaar voor hen die Resident zijn in Portugal.

 • Men is men verplicht om zich binnen een maand in te laten schrijven bij de Segurança Social (Sociale Verzekeringsdienst) en dus moet men gaan afdragen, alhoewel men als startende ondernemer een jaar ontheffing kan krijgen, daarentegen heeft men ook geen recht op uitkeringen.2

 • Ook is men vrijgesteld van het afdragen van IVA (BTW) indien de inkomsten onder de € 9.975, 96 blijven.

 • Nadeel is wel dat men persoonlijk verantwoordelijk blijft met zijn vermogen in geval van dissolvibiliteit. Afhankelijk van het soort business hoeft dit echter niet altijd een nadeel te zijn.

Goede zaken!


 1. De wetgever heeft deze regel ingevoerd in een periode dat veel bedrijven jaar in, jaar oud verlies maakten. ↩︎

 2. Zie mijn andere artikelen over dit onderwerp. ↩︎


Neem contact met mij op


Delen